Foto: Privat JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson lyfter jägarnas samhällsinsats och påpekar att det inte är rimligt att de också ska stå för kostnaderna i samband med att en älg är otjänlig.

Staten ska ta kostnaden för otjänligt älgkött – hemställan från JRF

Staten och inte enskilda jägare bör stå för kostnaden för bedömning av om en fälld älg är tjänlig som människoföda. Det är innebörden i en hemställan från Jägarnas Riksförbund, JRF, till Naturvårdsverket.

Bakgrunden till hemställan återfinns i en motion från JRF distrikt Dalarna. Den tar avstamp i situationen då en jägare eller ett jaktlag har fällt en älg som av något skäl misstänks vara otjänlig som människoföda.

Verkar lida

Det kan röra sig om djur som är utmärglade, rovdjursskadade, sjuka, verkar lida av gamla skador eller har omfattande infektioner.

För att jägaren ska befrias från fällavgift och avdrag från tilldelningen krävs i dagsläget en besiktning av en person som godkänns av länsstyrelsen. För jaktlaget, och inte minst för en enskild jägare, kan det handla om stora kostnader.

Väljer därför

I värsta fall väljer man därför, av ekonomiska skäl, att låta älgkroppen ligga kvar i skogen, något som kan medföra spridning av eventuella sjukdomar och sämre kvalitet på fällstatistiken.

Nu vill JRF att ersättning ska utgå till ”en person som utses av Länsstyrelsen enligt NFS 2011:7 37 § för att bedöma om en älg är otjänlig som människoföda”. Kostnaderna i samband med detta ska ”till fullo bäras av staten och inte de enskilda jägarna”.

”Ett samhällsuppdrag”

– Det är väldigt viktigt att alla älgar det kan vara något fel på besiktigas. Jägarna utför ett viktigt samhällsuppdrag och det är inte mer än rätt att samhället tar kostnaden för att visa att kött inte är tjänligt, säger JRF:s förbundsordförande Solveig Larsson.

Hon tillägger:

– Att en person som gör välgärning och minskar lidandet för ett djur ska betala drygt för det känns helt enkelt inte bra.