Inställd licensjakt på varg och överklagandet av regionala skyddsjaktsbeslut om rovdjur gör att det besynnerliga juridiska skådespelet måste stoppas, tycker JRF-basen Solveig Larsson.
Inställd licensjakt på varg och överklagandet av regionala skyddsjaktsbeslut om rovdjur gör att det besynnerliga juridiska skådespelet måste stoppas, tycker JRF-basen Solveig Larsson.

”Stoppa farsen om rovdjuren”

Jägarnas Riksförbund (JRF) kräver åtgärder mot rättshaveriet inom rovdjurspolitiken

– Återigen har de så kallade värnarorganisationerna obstruerat mot riksdagens demokratiskt fattade beslut, konstaterar Solveig Larsson, förbundsordförande för JRF.

Det har skett genom att begära inhibering av Naturvårdsverkets beslut om licensjakt på 30 vargar. Dessutom har beslutet att delegera skyddsjaktsbesluten till länsstyrelserna överklagats.

– Värnarorganisationerna visar än en gång att de inte är intresserade av att värna om den svenska landsbygden och kulturarvet jakt med löshund. säger Solveig Larsson i ett pressmeddelande.

”En demokratisk fars”
– Det här har urartat fullkomligt och är nu mest likt en demokratisk fars. När regeringens och riksdagens beslut kan inhiberas och överklagas så lättvindigt av i stort sett vem som helst är det något uppenbart fel i rättsväsendet, tillägger JRF-basen.

Jägarnas Riksförbund ser i dagsläget inte annat än populistiska värden i att ge sig in i den cirkus som nu råder.

Självklart ska myndighetsbeslut kunna överklagas av de som berörs.

– Men dessa föreningar överklagar beslut där de endast är betraktare och där anser vi att deras överklaganderätt måste hävas, kommenterar Solveig Larsson i pressmeddelandet.

Fokusera på att förvalta vargstammen
Hon kan inte tro att syftet att ge dessa organisationer överklaganderätt kan vara att de ska kunna sätta hela det demokratiska systemet ur spel. 

– JRF kräver att våra beslutsfattare sätter stopp för detta besynnerliga juridiska skådespel som pågår och istället låter oss fokusera på att förvalta vargstammen enligt riksdagsbeslutet. Vi har för avsikt att tillskriva samtliga riksdagspartier i ärendet, avslutar Solveig Larsson.