Länsstyrelsen i Västra Götaland har gjort på samma sätt i tre år. 2017 ansåg förvaltningsrätten att länsstyrelsens agerande är korrekt.
Foto: Allan Wallberg/Mostphotos Länsstyrelsen i Västra Götaland har gjort på samma sätt i tre år. 2017 ansåg förvaltningsrätten att länsstyrelsens agerande är korrekt.

Stoppad älgjakt prövad tidigare

Den uteblivna älgtilldelningen i 49 licensområden i Västra Götaland har överklagats till förvaltningsrätten. Men frågan prövades redan för två år sedan. Då ansåg rätten att länsstyrelsen agerar korrekt.

För några veckor sedan meddelade Länsstyrelsen i Västra Götaland att 49 av de 311 licensområdena i länet inte får någon älgtilldelning i år. Anledningen är att de har slutrapporterat förra säsongens jakt för sent eller inte alls.
Totalt handlar det om 53 vuxna älgar och 80 kalvar som inte har fördelats.

Skriftlig fråga till ministern
Nu har ärendet blivit både en riksdagsfråga och ett fall för förvaltningsrätten.
Den moderate riksdagsledamoten Sten Bergheden vill i en skriftlig fråga till landsbygdsminister Jennie Nilsson att hon ska svara på:
”Avser statsrådet att på något sätt se över länsstyrelsernas agerande generellt när det gäller hur de agerar i älgtilldelningsärenden och när det gäller sanktionspåföljden för markägare och jägare vid försenad inrapportering?”

Ett 50-tal överklaganden
Och till Förvaltningsrätten i Göteborg har ett 50-tal överklaganden inkommit.
– En del av dem rör formella frågor, som om länsstyrelsen har rätt att ta ett sådant här beslut, säger chefsrådman Peter Islander till Jaktjournalen.

Har redan prövats
Men faktum är att frågan redan har prövats av förvaltningsrätten. Det berättar enhetschef Johan Larsson vid Länsstyrelsen i Västra Götaland.
– Vi har gjort på samma sätt i tre år nu. 2017 var det ett tiotal licensområden som inte fick någon tilldelning, men 2018 rapporterade alla i tid, säger han.
2017 överklagade fyra eller fem av de licensområden som blev utan tilldelning beslutet till förvaltningsrätten. Den ansåg att länsstyrelsen hade agerat korrekt.

Behandlar alla lika
Johan Larsson betonar att han tycker att det är ett väldigt tråkigt beslut att behöva ta, men förklarar samtidigt att länsstyrelsen inte gör någon skillnad på licensområdena utan behandlar alla lika.
– Vi kan inte välja när vi ska tillämpa lagstiftningen, säger han.
Att det har blivit så stor reaktion på den uteblivna tilldelningen i år tror han beror på att den berör så många jägare.