FOTO: SHUTTERSTOCK Den stora björnstammen måste minskas, anser länsstyrelsen, och tilldelar 120 djur till årets licensjakt.

Stor björntilldelning i Gävleborg

120 björnar får fällas i Gävleborgs län. Trots ökade tilldelningar har stammen fortsatt att växa och nu hoppas länsstyrelsen att trenden ska gå att vända.

Licensjakten på björn inleds den 21 augusti och får som längst pågå till och med den 15 oktober. I Gävleborgs län ligger förvaltningsnivån på 300 djur efter beslut som fattades av viltförvaltningsdelegationen 2021.

Länsstyrelsen har beräknat årets tilldelning med utgångspunkt i den senaste inventeringen som genomfördes 2017. Sedan dess har stammen ökat kraftigt i omfattning, trots att tilldelningen höjts årligen.

”Ökat kraftigt”

– Vi har sedan den senaste spillningsinventeringen förvaltat stammen i syfte att minska antalet björnar i länet. Trots att vi ökat antal tilldelade björnar vid tidigare licensjakter har vi nu starka indikationer på att björnstammen ändå ökat kraftigt sedan 2017. Vi ser därför ett behov av att ytterligare öka tilldelningen vid årets licensjakt för att nå de regionalt beslutade målen och därför blir tilldelningen 100 björnar i det västra området och 20 björnar i östra delen av länet, kommenterar Simon Viklund, enheten för vilt, Länsstyrelsen Gävleborg, i ett pressmeddelande.

Vid jakten får åtel användas förutsatt att den anmälts till länsstyrelsen före den 30 juni.