En brokig hundfästing som nu finns i Sverige, ett 40-tal smittor kopplas till arten.
Foto: Anders Lindström/SVA En brokig hundfästing som nu finns i Sverige, ett 40-tal smittor kopplas till arten.

Stor kartläggning av fästingsmitta

Har du hittat en ovanlig fästing på dig själv eller ett djur? Om du befinner dig i Norrland skicka då gärna in den till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, som kartlägger sjukdomar och nya arter.

SVA går ut och ber om hjälp att samla in fästingar i Norrland som antingen har suttit på människa eller vilda eller tama djur.
De inskickade blodsugarna artbestäms och undersöks avseende eventuella smittor.
SVA understryker att man framför allt är ute efter ovanliga fästingar, till exempel fästingar som är märkbart stora eller har en annorlunda form.

Fånga in fästingen
Vill du delta i projektet ska du fånga in fästingen och lägga den i en burk utan att skada den, fotografera den och e-posta bilden till: fasting@sva.se.
Därefter förvarar du fästingen i frysen till du får svar från SVA inom 20 arbetsdagar.
Har du hittat en fästing som är intressant för kartläggningen får du instruktioner angående hur du ska gå till väga för att skicka in den för analys.