Vargarna orsakade stor skada, inte minst på får, under 2020.
Foto: Shutterstock Vargarna orsakade stor skada, inte minst på får, under 2020.

Stor ökning av vargangrepp under 2020

42 hundar dödades eller skadades vid rovdjursangrepp förra året. Flest angrepp stod vargen för som dödade 11 hundar och skadade lika många. Flest skador, 18 stycken, stod lodjuren för – men inga hundar dog vid dessa angrepp.

Det är Viltskadecenters statistik över angrepp från fredade rovdjur på tamdjur under 2020 som presenteras.
Den bygger på länsstyrelsernas beslut och besiktningar.
Vad gäller angrepp på hundar understryker man att det i denna sammanställning inte ingår fall då hundarna angripits i samband med jakt på det aktuella rovdjuret.
Men också saknade hundar räknas med, om det är troligt att de försvunnit och dött vid rovdjursangrepp.

Inga lodödade hundar
Sammanlagt dödades eller skadades 42 hundar då de angreps av fredade rovdjur under perioden 1 januari till 31 december 2020. 22 stycken föll offer för vargar, varav hälften dog och hälften överlevde med skador.
Under samma period dödades 1 hund vid björnangrepp och 1 hund vid angrepp av kungsörn.
18 hundar skadades av lodjur, som dock inte dödade hundar vid något tillfälle.

Ersättningar och bidrag
Under 2020 betalades sammanlagt 304 000 kronor i statlig ersättning för hundar som angripits av fredade rovdjur och 437 000 kronor utbetalades som bidrag till förebyggande åtgärder.
Mest pengar för angripna hundar, 117 000 kronor, utbetalades i Örebro län, följt av Gävleborg med 76 000 kronor och Östergötland med 43 000 kronor.
Under perioden dödades eller skadades flest hundar vid rovdjursangrepp i Gävleborg med 9 hundar och Dalarna med 8 stycken.

Jätteökning av vargdödade får
Vad gäller boskap visar Viltskadecenters statistik att totalt 334 får dödades, 55 skadades och 16 saknades efter vargangrepp som rapporterats vid 75 tillfällen – sammanlagt 405 får. 2019 landade samma uträkning på summan 150 får.
Lodjuren angrep får vid 64 tillfällen och dödade 97 djur och skadade 4.
Björn dödade 7 får och örn 12.
Vad gäller nötboskap rapporteras att 2 stycken dödats och 11 saknas efter vargangrepp, ett nötdjur dödades av björn.
Varken hundar eller boskap har dödats eller försvunnit vid järvangrepp under 2020.