Det är dags att ha licensjakt på varg i Finland, tycker Jägarförbundet. Den senaste inventeringen visar att det fanns uppåt 250 vargar, mot cirka 200 säsongen före.
Foto: Naturresursinstitutet Luke Det är dags att ha licensjakt på varg i Finland, tycker Jägarförbundet. Den senaste inventeringen visar att det fanns uppåt 250 vargar, mot cirka 200 säsongen före.

Stor ökning i Finlands vargstam

Dags för vargjakt, enligt Jägarförbundet

Antalet vargar i Finland ökar starkt. Enligt den senaste inventeringen är det 30 vargflockar i hela Finland, varav 24 lever enbart inom riksgränsen. Vargarna i Finland är nu så många att Finlands jägare begär att vargjakt förbereds till hösten.

Många vargflockar, 18 stycken, finns särskilt i västra Finland, enligt den inventering som gjordes i mars i år.
Ökningen av vargstammen är 25 procent, enligt Naturresursinstitutets senaste inventering i vintras.
Förra året var det totalt 19 vargflockar.

Ökat till uppåt 250 vargar
I mars var det mellan 216 och 246 vargar, medan stammen i fjol beräknades bestå av 185 till 205 individer.
Storleken på vargstammen har varit på uppgång sedan 2017, enligt Naturresursinstitutet Luke.
På vardera sidan av östgränsen rör sig omkring sex flockar, alltså grupper på tre eller flera vargar som rör sig tillsammans och delar revir.
Antalet vargpar i ett revir uppskattas vara 17 stycken. Av dem levde 15 par på finskt territorium och två par på vardera sidan av den östra riksgränsen.

Dags att ha licensjakt på varg
Eftersom vargstammen nu uppskattas ha vuxit med en fjärdedel, ger utvecklingen enligt Finlands Jägarförbund orsak att börja förbereda jakt i förvaltningssyfte.
– Uppskattningen om 30 flockar överstiger tydligt minimiantalet djur som krävs för en livskraftig population, konstaterar ordförande Tuomas Hallenberg till svenska Yle.

Ministeriet utreder vargjakten
Jord- och skogsbruksministeriet i Finland jobbar som bäst på att utreda förutsättningar och målsättningar för eventuell vargjakt som en del av förvaltningsplanen.
Enligt Jägarförbundet ökar risken för vargrelaterade konflikter hela tiden. Förbundet ser att den mest akuta frågan är att värna löshundsjakten och därmed trygga den finländska jaktkulturen.
I Finland är det i genomsnitt 45 vargangrepp på hundar årligen.