Foto: Mostphotos "Varför har Värmland bland landets största betesskador med 18 procent på skogen samtidigt som länet hyser den största vargstammen?" Den frågan ställs av Henrik Tågmark, vice ordförande och rovdjursansvarig i Jägarnas Riksförbund.

Stor vargstam – färre skjutna älgar enligt forskarstudie

Älgavskjutningen halveras i områden med mycket varg – det visar en ny studie från Grensevilt. Samtidigt finns det marker där avskjutningen ökar trots en förtätad vargstam.

Det är forskare knutna till projektet Grensevilt som offentliggör rönen från studien ”Avskjutning av älg över tid och rum – effekter av rovdjur och skogsbruk” utförd i Värmland, Dalarna och Hedemark i Norge.

Halverad avskjutning

Bland annat visar man att älgavskjutningen, sett över studieperioden mellan 1995 och 2017, minskade med 50 procent i Sverige och 40 procent i Norge i älgförvaltningsområden som helt överlappade med vargrevir jämfört med områden utan varg.

– Eftersom vargreviren har blivit mindre och ligger närmare varandra än tidigare är vargens totala uttag av älgpopulationen fortfarande jämförbart med de tidigare studierna. Men vi såg också att vargarna tog en större andel vuxna djur och en mindre andel kalv än det som tidigare studier har dokumenterat. Det skulle däremot kunna öka vargens inverkan på älgarnas populationstillväxt, kommenterar forskaren Håkan Sand.

Inte så överraskande

Camilla Wikenros studerar vargens ekologi och förvaltning och hur vargen påverkar andra arter. Hon har också arbetat med studien och konstaterar att åtskilliga av slutsatserna inte är så överraskande.

Men resultatet från ett område i norra Värmland som sträcker sig in i Norge förvånade forskarna.

– Där noterar vi att under 2019 och 2020 så ökade avskjutningen trots att antalet vargar gick upp, det går tvärt mot vad vi förväntade oss, säger Camilla Wikenros.

Vad kan det bero på?

– Jag vet inte, men en hypotes är att man skjuter av fler älgar, för att få ner betesskadorna, trots att det blir fler vargar.

Stödjer iakttagelser

Henrik Tågmark, vice ordförande och rovdjursansvarig i Jägarnas Riksförbund, JRF, är inte förvånad över resultatet. Tvärtom stödjer det vad han själv och andra jägare har iakttagit under lång tid.

– Jag och många med mig menar att älgen flockar sig när det är varg i närheten. Just nu befinner jag mig i ett område där det sker och då brukar det vara varg någon mil bort. Det är inte märkligt att djur flockar sig när de känner sig hotade, så gjorde mina kor när en ensam varg kom in i kohagen och så uppträder bytesdjuren i Afrika när det finns rovdjur i närheten. Varför skulle inte älgarna ha den naturliga instinkten?

Vill minska skadorna

– Då de kommer samman i en stor flock på tiotalet djur blir det stora skador på tallen, när det är enstaka djur blir skadorna lindrigare.

Men hur förklarar det att avskjutningen ökat?

– Det beror på att man vill minska skadorna på skogen som ju i grunden är ett resultat av vargnärvaron, säger Henrik Tågmark.

Han tillägger:

– Men det passar väl inte in för forskarna att betesskador kan vara förorsakade av stora vargstammar. En fråga jag aldrig har fått svar på är: Varför har Värmland bland landets största betesskador med 18 procent på skogen samtidigt som Värmland som län hyser den största vargstammen?