Dovhjortar i jättehägnet Eriksberg, som slipper hot om tvångsslakt om hjortarna inte tb-testats. De stora hägnen ska slakta 20 procent av djuren under en 15-årsperiod och sedan testa de slaktade djuren.
Foto: Rickard Lundberg Dovhjortar i jättehägnet Eriksberg, som slipper hot om tvångsslakt om hjortarna inte tb-testats. De stora hägnen ska slakta 20 procent av djuren under en 15-årsperiod och sedan testa de slaktade djuren.

Stora hägn slipper tvångsslakt

I mindre hägn tvångsslaktas hjortar som inte testats för tuberkulos. Samtidigt slipper 16 stora hägn som Eriksberg undan jordbruksverkets krav. Förklaringen är att de helt enkelt är för vidsträckta och att hjortarna är för svåra att få tag på.

För några dagar sedan sköts Arne Palmgrens 28 hjortar som han hade i ett hägn. Hjortarna sköts på uppdrag av Jordbruksverket, eftersom Arne Palmgren inte gjort alla de tuberkulos-tester som myndigheterna kräver.

– De protokoll vi har fått visar att han inte testat alla sina djur tillräckligt många gånger, säger Maria Cedersmyg, veterinärinspektör på jordbruksverket, till ATL.

Arne Palmgren överklagade jordbruksverkets beslut om tvångsslakt. I överklagandet skrev han: ”Jag begär att mina hjortar behandlas med samma krav och villkor som hjortarna på Eriksbergs Jakt och Vilt Naturpark”.


Förbryllad över att godsen slipper undan

Länsrätten avslog Arne Palmgrens överklagande. Men han är fortfarande förbryllad över det faktum att Eriksbergs gods slipper undan.

– Jag förstår att det sticker i ögonen. Man kan se det som att ”godsherrarna slipper minsann medan vi vanliga dödliga bönder?” Men fortfarande har det bara att göra med smittskydd och genomförbarhet, säger Maria Cedersmyg till ATL.

Eriksbergs gods hägn är med sina tusen hektar ett av norra Europas största. I hägnet går bland annat dov- och kronhjort. Eriksberg är ett av 16 hägn som fått dispens från de hårda reglerna kring tuberkulos-tester. Anledningen till undantagen är att hägnen är stora och svårtillgängliga.

”Det är det praktiskt omöjligt”

– Där är det praktiskt omöjligt att driva ihop alla djuren och testa dem. Då har vi frågat ägarna när de köpt sina djur. Skedde det inte under de år på 1980-talet när smittade djur cirkulerade på marknaden, betraktar vi tb-risken som mindre, säger Maria Cedersmyg till ATL.

Istället ska de med stora hägn nu slakta 20 procent av djuren under en 15-årsperiod och sedan testa de slaktade djuren.

Det är bara de riktigt stora hägnen som fått dispens. Det finns hägn med arealer upp mot 200 hektar som ansökt om dispens, men inte fått det.

Maria Cedersmyg menar att Arne Palmgren inte kan söka om dispens på grund av storleken på sitt hägn.

– Har man sex hektar kan man inte prata om otillgänglighet, det vore löjeväckande, avslutar Maria Cedersmyg i ATL.