Stora problem med vargvalpsutsättningen

Mycket tyder på att Naturvårdsverkets projekt att sätta ut vargvalpar i vilda vargars lyor inte blir av i år.
– Chansen att vi lyckas i år är inte stor. Vi har inte märkt en enda vargtik än och därför har vi heller inte kunnat göra upp med markägare och jakträttsinnehavare om utsättningen.

Det säger Helene Lindahl Vik, projektledare för genetisk förstärkning av vargstammen vid Naturvårdsverket.
Meningen var att man under våren skulle sätta ut valpar från djurparker för att genetiskt förstärka den inavlade svensk vargstammen.
Under 2011 genomförde Djurparksföreningen försök med att flytta vargvalpar mellan olika varglyor hos vargar i fångenskap, och försöket föll väl ut.
Därefter var planen att Naturvårdsverket skulle gå vidare och under våren sätta ut valpar från djurparker hos vilda vargtikar.

Ingen tik har märkts
Men för att kunna hitta de vilda vargarnas lyor måste vargtikarna vara utrustade med sändarhalsband och hittills har Naturvårdsverket inte lyckats märka en enda tik.
– Vi fortsätter arbetet med att försöka hitta tikar att märka men nästa vecka är det brunstvecka och då håller vi upp med märkningen. Sedan försöker vi igen, säger Helene Lindahl Vik.
Naturvårdsverket hade hoppats på att kunna utrusta mellan fem och tio tikar med sändare men hittills har det alltså blivit noll.
Om man lyckas märka några tikar så är nästa punkt att man måste ha tillstånd från både markägaren och jakträttsinnehavaren för att sätta ut vargvalparna.

Förtroendet i botten
Och där kan det bli problem. Efter alla ”svek” genom åren från regeringen, Naturvårdsverket och länsstyrelsernas sida är de inte många markägare och jakträttsinnehavare som idag litar på myndigheterna.
Därför gick Naturvårdsverket ut med ett pressmeddelande den 23 februari som var rejält ”sockrat”.
Bland annat påstod Helene Lindahl Vik att ”En större genetisk variation gör också att vi får en livskraftig vargstam snabbare och att den inte behöver vara fullt så stor som den annars skulle behöva vara”.
Budskapet är alltså att om ni går med på att ta emot djurparksvalpar på er mark så behöver vi inte ha så många vargar. 
Taket försvann
För den som minns hur taket på 210 vargar under en presskonferens med miljöminister Andreas Carlgren och landsbygdsminister Eskil Erlandsson den 16 augusti förra året förvandlades till dagens vargstam på 350 djur är kanske locktonerna från Naturvårdsverket inte så lockande.
Vidare skrev Helene Lindahl Vik i pressmeddelandet att ”Därför vill vi återigen framhålla värdet av att den svenska vargstammen blir mer livskraftig, vilket i förlängningen kan göra att Sverige får större möjligheter att fatta egna beslut om vargstammen framöver.”

Måste rapportera skyddsjaktsbeslut till EU
Med tanke på att det i förra vecka utgick ett påbud från EU-kommission om att varje beslut om skyddsjakt, oavsett ja eller nej, senast nästa dag ska vara rapporterat till Bryssel tyder mycket på att EU:s inblandning i svensk rovdjurspolitik snarare ökar än minskar.