När vilt orsakar trafikolyckor syns det inte alltid i statistiken avslöjar en studie som gjorts på uppdrag av Älgskadefondföreningen.
Foto: Frank Wasserfuehrer/Shutterstock.com När vilt orsakar trafikolyckor syns det inte alltid i statistiken avslöjar en studie som gjorts på uppdrag av Älgskadefondföreningen.

Stort mörkertal för viltolyckor

Det finns ett stort mörkertal när det gäller viltolyckor i trafiken. Upp till 80 procent av olyckorna med rådjur där människor skadats redovisas inte som viltolyckor. Motsvarande siffra för älgolyckorna är 25 procent.

Det framgår av en studie som gjorts vid Norrlands universitetssjukhus av forskaren Per-Olof Bylund på uppdrag av Älgskadefondföreningen.
Enligt studien finns det stora felaktigheter i Trafikverkets olycksstatistik då viltolyckor ofta redovisas som något annat trots att det är vilt som orsakat olyckan. Det kan exempelvis gälla när en bilist tvingas väja för ett vilt och därefter kör i diket eller kolliderar med en mötande bil.

Redovisas inte som viltolycka
Trots att ett vilt var orsaken till olyckan redovisas dessa olyckor i statistiken som mötandeolyckor eller singelolyckor och inte som viltolyckor.
Därmed menar forskarna att viltolyckorna inte får den uppmärksamhet de borde få och prioriteras därför inte i det olycksförebyggande arbetet.
Det nuvarande systemet för att rapportera olyckor har använts sedan 2003. Tidigare rapporterades exempelvis en väjning och därmed följande trafikolycka som en viltolycka.
Älgskadefondsföreningen är en ideell förening med 80 000 medlemmar som verkar för att minska antalet viltolyckor i landet.