Stort stöd för vargjakten

De svenska vargjakten stöds av en majoritet av svenskar.
De flesta svenskar vill dessutom ha en vargstam av dagens storlek, eller möjligen något större. Det visar en ny Sifoundersökning.

Det är Aftonbladet som beställt och redovisar undersökningen i onsdagstidningen. De båda frågorna var:
1. En licensjakt pågår just nu. Tycker du att det är rätt eller fel att tillåta licensjakt på vargar?
2. Tycker du att vi borde ha fler eller färre eller ungefär lika många vargar som i dag?
Större delen av de tillfrågade tycker att det var rätt att genomföra årets vargjakt. Ser man regionalt var det bara i Sydsverige som fler tillfrågade anser att jakten var fel än de som anser att jakten var rätt.

Mycket stort stöd för jakt
Procentuellt pendlade stödet för jakten i de olika regionerna (nio stycken) mellan 28 och 50 procent och motståndet mot vargjakten mellan 25 och 35 procent. Dessutom finns det stöd för vargjakten med förbehållet att antalet skjutna djur borde vara färre eller fler. Den gruppen pendlade mellan 14 och 30 procent.
Sammantaget finns det alltså ett mycket stort stöd för vargjakt, men åsikterna varierar en del om hur omfattande jakten bör vara. Stödet för vargjakten är störst i norra och mellersta Sverige, samt i Västsverige.

Lagom vargstam i dag
På frågan om hur mycket varg det ska finnas ansåg de allra flesta att dagens vargstam är lagom. Den siffran pendlar mellan 31 och 53 procent. Dessutom ansåg mellan 11 och 31 procent av de tillfrågade att vargstammen kunde vara något större.
De som ville ha ”många fler” vargar var i kraftig minoritet, bara mellan 2 och 8 procent av de tillfrågade ville det. De som förespråkade ”många fler” vargar finns framför allt i Stockholmsområdet och i Sydsverige.
I undersökningenfrågade Sifo 1 000 personer, från 15 år och uppåt, i hela riket.

Länken till artijkeln: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article6396114.ab