Att den teoretiska delen av jägarexamensprovet numera är digitalt har medfört problem för en stor andel av de som gör provet.
Foto: Shutterstock Att den teoretiska delen av jägarexamensprovet numera är digitalt har medfört problem för en stor andel av de som gör provet.

Många fler kuggas på jägarexamensprovet

Andelen godkända teoretiska jägarexamensprov har minskat från 80 till 45 procent sedan testet digitaliserades. Naturvårdsverket räknade med en sådan försämring, och hävdar att provet inte har blivit svårare.

Från och med den första mars i år är jägarexamensprovet digitaliserat, resultaten har samtidigt sjunkit mycket kraftigt. Numera innehåller provet väsentligt fler frågor som presenteras slumpmässigt så att inget prov är det andra likt. Före digitaliseringen klarade närmare åtta av tio personer provet, nu är det inte ens hälften av provdeltagarna som lyckas.
Nils Mårtenson, handläggare på Naturvårdsverket, ser flera förklaringar till försämringen.

Utbildare måste ändra upplägg
– Det har aldrig funnits ett mål att göra provet svårare. Lär man sig litteraturen som är framtagen tillsammans med de båda jägarorganisationerna går det ofta bra och man har en stor chans att godkännas, säger han och fortsätter:
– Samtidigt hade en del provbanor orimligt höga resultat tidigare. Kanske måste en del utbildare ändra sina upplägg nu.

Justerar frågorna
Beror försämringen också på att många fuskade tidigare?
– Visst har vi nåtts av uppgifter om att proven var spridda, men överlag skulle jag inte tolka det så. En delorsak är också att en del frågor inte har varit riktigt bra. Nu justerar vi frågor som väldigt många har missuppfattat, vi ska inte ha några kuggfrågor.
Hade ni räknat med försämringen?
– Det hade vi, trodde att det skulle komma en rejäl sänkning. Men jag vill tillägga att vi ser en uppåtgående trend nu, resultaten blir bättre.