Tajgafästingen har invandrat österifrån och kan bära med sig en farligare typ av TBE-virus.
Foto: SVA Tajgafästingen har invandrat österifrån och kan bära med sig en farligare typ av TBE-virus.

SVA jagar tajgafästingar i norr

Även i år ber Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, allmänheten om hjälp med att samla in tajgafästingar i norra Sverige. Tajgafästingen kan bära med sig en farligare typ av TBE-virus, och traditionella smittsamma bakterier som borrelia och anaplasma.

Tajgafästingen, Ixodes persulcatus, är inte en ny art för Sverige, men etablerade populationer har tidigare bara hittats i områden längs Norrlandskusten. Under insamlingen 2018 fick SVA dock in ett 20-tal tajgafästingar från norrländska kommuner både vid kusten och från inlandet.
Fynden från inlandskommunerna ger indikationer på att tajgafästingen troligen har spridit sig till nya områden i landet, skriver SVA i ett pressmeddelande.

Ökar i utbredning
– Tajgafästingen ökar i utbredning, främst längs kusterna i norra Sverige och Finland. Både den och vanlig fästing har stor betydelse som bärare av zoonotiska infektioner, sjukdomar som kan smitta mellan djur och människa. Betydelsen av att fästingar sprids norrut och sambandet med en eventuell ökning av fästingburna sjukdomar är inte helt klarlagd, säger Anna Omazic.
Hon menar att fästingars utbredning påverkas av klimatförändringen och att man bör tänka på att fästingar är effektiva smittbärare. Tajgafästingen kan bära med sig en farligare typ av TBE-virus, och traditionella smittsamma bakterier som borrelia och anaplasma.

Vill få in fästingar
Nu vill SVA få in fästingar som har suttit på tama eller vilda djur, människa eller som har hittats i miljön i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län.
Du som hittar en tajgafästing bör förpacka den väl i en försluten plastpåse och därefter lägga den i ytterligare en plastpåse.
”Om fästingen lever lägg den i frysen ca en timme innan den skickas. Om fästingen är blodfylld får du gärna lägga lite papper eller annat skydd runt fästingen så att den klarar transporten utan att gå sönder. Flera exemplar får skickas in. Glöm inte att märka förpackningen genom att texta ditt för- och efternamn samt mobilnummer”, uppmanar SVA.
Innan fästingen eller fästingarna skickas in ska du dessutom fylla i ett formulär på SVA:s webb.

Ingår i forskningsprojekt
Insamlingen pågår till den 31 oktober 2019 och ingår i det stora forskningsprojektet CLINF, vars mål är att stärka samhällets beredskap inför hotet om fler och nya infektionssjukdomar som kan drabba djur och människor.