Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har efter en ”nära dialog” med näringsdepartementet kommit fram till att verksamheten med att övervaka viltsjukdomar kan återgå till det normala. Därmed finns det beredskap för att bland annat upptäcka om det finns vildsvin som dött av svinpest.
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har efter en ”nära dialog” med näringsdepartementet kommit fram till att verksamheten med att övervaka viltsjukdomar kan återgå till det normala. Därmed finns det beredskap för att bland annat upptäcka om det finns vildsvin som dött av svinpest.

SVA övervakar viltsjukdomar igen

Enligt ett nytt besked från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) återupptas nu fullo övervakningen av viltsjukdomar till fullo. Därmed finns det beredskap igen för att till exempel upptäcka om döda vildsvin har svinpest.

Regleringsbrevet för 2019 innebar att SVA inte kunde disponera de medel som tidigare år särskilt anvisats för viltverksamhet. SVA:s generaldirektör slog larm i ett pressmeddelande om att det saknades pengar för att övervaka viltsjukdomar.
Jakt & Jägare skrev om det här:

Dementi från näringsdepartementet
Kort därpå gick landsbygdsminister Sven-Erich Buchts statssekreterare på näringsdepartementet, Elisabeth Backteman, ut med en dementi i e-postbrev till olika nyhetsredaktioner. Hon betonade att SVA ska fortsätta med sjukdomsbevakningen hos vilt.
Jakt & Jägare rapporterade om det här:

Tredje fasen
Nu har turerna om SVA-finansieringen nått ett en tredje fas.
”Efter en nära och konstruktiv dialog med näringsdepartementet är SVA:s generaldirektör Jens Mattsson nu trygg med att viltverksamheten vid myndigheten kan återgå till det normala”, skrivs det i ett pressmeddelande från SVA.

Kan ha koll på utbrott av svinpest
Därmed kan till exempel döda, vilda djur där sjukdom misstänks åter skickas in till SVA för analys.
Detta är särskilt viktigt nu eftersom Sverige står inför ett hot att få in svinpest, som inledningsvis brukar innebära att döda vildsvin hittas i markerna.
– Jag är tacksam över att SVA åter kan övervaka viktiga sjukdomar samt att tidigt kunna fånga upp eventuella nya smittor av stor betydelse för beredskapen i landet. Här spelar jägare och andra engagerade människor som rapporterar in iakttagelser till oss en stor roll, kommenterar Jens Mattsson.