Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, behöver mer pengar för att utöka jakten på CWD-smittat vilt i Sverige sedan en norsk älgko med smittan upptäckts nära gränsen till Jämtland. (Arkivbild)
Foto: Cameris/Shutterstock Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, behöver mer pengar för att utöka jakten på CWD-smittat vilt i Sverige sedan en norsk älgko med smittan upptäckts nära gränsen till Jämtland. (Arkivbild)

SVA vill utöka CWD-jakten

Den norsks älgko som drabbats av CWD, avmagringssjukan chronic wasting disease, nära gränsen till Jämtland gör att Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, vill ladda ännu mer för att hitta smittan hos svenskt vilt.

Jakt & Jägare skrev om den smittade älgen här:

Enligt SVA är det ”inte osannolikt” att smittan också finns i Sverige Myndigheten vill utöka övervakningen – bland annat med provtagning på trafikskadade älgar och renar. Men först behövs besked från Jordbruksverket om finansieringen.
Sedan i somras undersöker SVA alla hjortdjur som obduceras för CWD.

Vill ha in misstänkta fall
SVA vill även ha hjälp med att få in hjortdjur som påträffas döda eller som avlivats när de har symtom för sjukdomen. Det kan handla om avmagring och beteendeförändringar, att djuren dreglar eller vinglar.
CWD är en proteinsjukdom, som drabbar det smittade djurets hjärna. Sjukdomen smittar genom saliv och urin.
CWD liknar Galna ko-sjukan som kan orsaka Creuzfeldt-Jacobs sjukdom hos människan. Men hittills finns inget som visar att CWD kan smitta människor.