Älgarna visade sig vara i den norra delen av Hamra-området när flyginventeringen gjordes i januari. Det är området som är markerat med en starkare grön färg. Vargreviret Tenskog täcker en stor del av Sveaskogens marker i Hamra-området. 

Svag älgstam kan ge jaktstopp i Orsa finnmark

Älgstammen är knappt jaktbar i Orsa finnmark. Det visar en flyginventering som Sveaskog gjorde i januari. Inventeringen gjordes innan älgvandringarna startade. På Hamra fanns en älgstam på endast 2,3 älgar per 1 000 hektar. 

Sofia Hammarskjöld, jakt- och viltansvarig på Sveaskog, är mycket betänksam när det gäller älgstammen i Hamra-området.
– Gränsen är nära att älgjakten i området måste avlysas under några år, kommenterar hon.
Vargreviret Tenskog täcker en stor del av Sveaskogens marker i Hamraområdet.
– Med en stark björnstam och en vargetablering är det svårt att ha en långsiktig älgskötselplan, säger Sofia Hammarskjöld.

2,3 älgar per tusen hektar
Tre markområden flyginventerades på älg. Hamra, med en markareal på 81 000 hektar, hade 2,3 älgar per 1 000 hektar. Remmen-Korskrogen med en markareal på 106 000 hektar hade en älgstam på 5,7 och Ytterhogdal-Letsbo 13,8 älgar per 1 000 hektar.
När det gäller Hamra-området fanns det flesta älgarna i den norra delen mot Härjedalsgränsen.
Tore Persson från Tandsjöborg är ordförande i Los-Hamra jaktvårdskrets.

Brist på älgkalvar
– Vi har under de senaste åren uppmärksammat framför allt bristen på älgkalvar, säger han.
Frågan är hur många älgkalvar som blir björnmat. För cirka 12 år sedan gjorde Skandinaviska björnprojektet ett fältarbete som visade på att 20-25 procent av älgkalvarna togs av björn.
Tore Persson anser att Sveaskog till viss del medverkat till den svaga älgstammen i Hamra-området. Jägarna betalar en arealavgift för att få jaga på Sveaskogs marker och i vissa områden är allt inbakat i priset. Oavsett om alla tilldelade älgar blir skjutna är det ett fast pris.

Ny prissättning för jakten
Nu finns både jaktarrenden där älgarna ingår i grundpriset och jaktområden där det är ett arealpris och en fallavgift för varje fälld älg.
– Nu har vi gjort upp med jägarna att det kommer att bli differentierad prissättning på jaktmarkerna till nästa höst och ett fast grundpris, plus en fallavgift per älg, säger Sofia Hammarskjöld.
Sveaskog kommer att ta hänsyn till bland annat rovdjurstrycket. I arealpriset, som är grunden i jaktarrendet, ingår småviltjakten.
– Tilldelningen av älg på Hamra-området var under 2008, 123 älgar och det fälldes 65 älgar, berättar Tore Persson.  
– Avskjutningen var beräknad på en vuxen älg per tusen hektar. Under flera år har bristen på älg varit stor i inom jaktkretsen, tillägger han.

Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Hämtar artiklar ...