Fem lodjur får fällas i det södra rovdjursförvaltningsområdet under årets licensjakt. Antalet är alldeles för lågt, anser JRF.
Foto: Shutterstock Fem lodjur får fällas i det södra rovdjursförvaltningsområdet under årets licensjakt. Antalet är alldeles för lågt, anser JRF.

Svar om lojakten i södra Sverige

Det finns inte utrymme eller möjlighet att fatta beslut om licensjakt på 85 lodjur. Det skriver länsstyrelserna inom det södra rovdjursförvaltningsområdet i ett gemensamt svar till JRF:s distrikt.

I början av december begärde distrikten i Jägarnas Riksförbund (JRF) licensjakt på sammanlagt 336 lodjur i hela landet, fördelat på 175 lodjur i det norra, 76 i det mellersta och 85 i det södra rovdjursförvaltningsområdet.
Nu har länsstyrelserna inom det södra rovdjursförvaltningsområdet svarat gemensamt. De anser inte att det finns utrymme eller möjlighet att fatta beslut om licensjakt på fler än de fem lodjur som får skjutas i länen Jönköping och Kalmar.

”Distrikten blir besvikna”
– Jag tror att distrikten blir besvikna. Antalet lodjur som får fällas är alldeles för lågt, även i de två län där det får jagas. Det finns utrymme för jakt i alla län inom rovdjursförvaltningsområdet, kommenterar riksviltsvårdskonsulent Jens Gustafsson på JRF.
Det JRF vänder sig mot är att förvaltningsmålen är så mycket högre än Naturvårdsverkets miniminivå på 870 lodjur i hela landet.
– I det södra rovdjursförvaltningsområdet är miniminivån 18,5 föryngringar och förvaltningsmålet 39. Den diskrepansen är fel, tycker Jens Gustafsson.

Dåliga inventeringar
I sin begäran tog JRF-distrikten också upp problemet med att inventeringarna är dåliga och att lodjuren i landet är betydligt fler än den officiella siffran, 1 200.
Länsstyrelserna i det södra rovdjursförvaltningsområdet håller med JRF om att det är svårt att inventera lodjur, men i sitt svarsbrev påpekar de också att arbetet med att förbättra kvaliteten pågår kontinuerligt.
– Jag hoppas att inventeringarna blir bättre snabbt. För varje år som länsstyrelserna fattar beslut på felaktiga inventeringssiffror urholkas förtroendet för dem mer och mer, säger Jens Gustafsson på JRF.