Justitiedepartementet försöker köpa tid med att vägra lämna ut hela kritikerstormen mot att göra det till ett vapenbrott att utan tillstånd ha magasin som rymmer för många patroner. Än så länge är det endast svaren från de aktörer som bjudits in i den senaste remissomgången som lämnats ut.

Svar om patronmagasin mörkas

Nästan samtliga remissinstanser gör tummen ned för regeringens förslag att göra det till ett vapenbrott att utan tillstånd ha magasin som rymmer för många patroner. Det framgår i alla fall av de 16 svar som regeringskansliet lagt ut på webben. Resten av de över 100 svaren i protestkören mörkas än så länge.

Egentligen har det kommit in omkring 135 svar, när det gäller regeringens senaste förslag att gå längre i den svenska vapenlagstiftningen än vad som krävs i EU:s vapendirektiv.
Just det här lagförslaget gör att det blir ett lagbrott att utan tillstånd ha magasin som rymmer mer än tio centralantända patroner för kulgevär. Det gäller både manuellt repeterade studsare och halvautomater. Pistolmagasin får inte rymma mer än 20 centralantända patroner.

Har försökt kartlägga vad de berörda svarat
Det är forskaren Erik Lakomaa som försökt kartlägga vad de berörda i vapenfrågan sänt in när det gäller förslaget om ”reglering av vapenmagasin”.
Bland de övriga svaren, som i praktiken mörkas, finns en mängd skytteföreningar och ett skytteförbund, som regeringen inte bjöd in att svara.
Erik Lakomaa berättar på Twitter att det är den framgångsrika dynamiska skytten Pia Clerté som begärt ut remissvaren som allmän handling, men nekades eftersom de ännu inte sekretessprövats av justitiedepartementet. Hon fick inte ens ut en lista på alla inkomna remissvar eftersom den också måste sekretessprövas.

”Ska bli intressant att se” 
– Det ska bli intressant att se hur lång tid departementet behöver för att sekretesspröva en lista över inkomna remissvar. Undrar också mot vilken sekretessregel de prövar uppgiften att exempelvis Karlstad Pistolskytteklubb lämnat ett remissvar, kommenterar Erik Lakomaa.
De 16 svar som nu finns att läsa på webben är från aktörer som svarat när de blev inbjudna till den senaste remissrundan. Det var endast 19 inbjudna, jämfört med 84 i förra omgången när det första förslaget om reglering av magasin kom, noterar Erik Lakomaa.
De 16 svaren finns här:

Försvarsmakten var inte inbjuden
– Exempelvis inbjöds inte Försvarsmakten att svara denna gång. Försvarsmakten var mycket kritisk till motsvarande förslag förra omgången och menade att de innebar ”men för totalförsvaret och för krigsförbandens stridsduglighet”.
I juli fick regeringen stort medialt genomslag med utspelet att det backats i frågan genom att lyfta ut magasin för kantantänd .22-ammunition i lagförslaget.
– Mot bakgrund av det tror jag att den konstiga remissprocessen kan handla om att regeringen vill styra kommunikationen om remissvaren och själva få göra sammanställningar, säger Erik Lakomaa till Jakt & Jägare.
– Det kan även vara så att innan man lämnar ut remissvaren vill ha möjlighet att läsa och förbereda sig på frågor från opposition och media, tillägger han om att alla svar ännu inte gjorts offentliga.

”Det är bara att köpa tid”
På sikt är det ingen taktik som kan fungera, konstaterar han.
– Det är bara att köpa tid. Det är bara en tidsfråga innan alla svar blir offentliga. Det finns inget att stödja sig på när det gäller sekretess, kommenterar han.
Det saknas dessutom majoritet i riksdagen för att lagstifta om tillståndsplikt för magasin som rymmer för många patroner.

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på print
Dela på email
Ämnen i artikeln
Liknande artiklar
Hämtar artiklar ...

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Fyll i din e-postadress och godkänn villkoren så får du automatiskt ett mejl varje dag med de senaste nyheterna.

Opinion

Hämtar artiklar ...