Fler jaktkompisar behövs för att jaktlagen ska kunna betala de chockhöjda jaktpriserna på Sveaskogs marker i norra Sverige. 
Foto: Peter Undén Fler jaktkompisar behövs för att jaktlagen ska kunna betala de chockhöjda jaktpriserna på Sveaskogs marker i norra Sverige. 

Sveaskog chockhöjer jakträtter i norra Sverige

Sveaskog fördubblar priset för jakträtter i norra Sverige. De som inte vill eller kan betala chockhöjningen måste ta in fler medlemmar i jaktlaget. Det ger fler möjlighet att jaga, resonerar ledningen för Sveaskog. 

I Norrbotten har det kostat i snitt 4,50 kronor per hektar och år. Snittpriset för jakträttsupplåtelser ska höjas till tio kronor.
I Västerbotten blir det tolv kronor per hektar i stället för sex kronor.
I södra Norrland blir det 17 kronor i stället för nio kronor.
I det rovdjursdrabbade Bergslagen, där viltstammarna på sina håll mer eller mindre försvunnit, blir det däremot en blygsam höjning från 38 kronor till 42.
I Götaland höjs snittpriset från 76 till 85 kronor för jakträtter på Sveaskogs marker.

Kontrakten ska tecknas om
Sveaskogs chockhöjningar kommer i samband med att ett stort antal kontrakt på jakträttsupplåtelser tecknas om, framför allt i norra Sverige.
Enligt ett pressmeddelande från Sveaskog ska priserna marknadsanpassas samtidigt som fler jägare ges möjlighet att jaga på Sveaskogs marker.
– Vi justerar priserna och sätter jaktens värde i relation till både marknadsläge och vad som erbjuds. Efterfrågan är stor på marknaden. När vi bjuder ut lediga objekt så får vi 10-20 intresseanmälningar och slutpriser som är upp till tre gånger högre än på befintliga jakträttsupplåtelser, säger Ron Egly, affärsområdeschef för upplåtelser på Sveaskog Naturupplevelser AB.

Nu är det Norrlans tur
Sveaskog har drygt 3 400 jakträttsupplåtelser över hela landet. För drygt tio år sedan justerades priserna i södra Sverige. Nu marknadsanpassar Sveaskog priserna även i norra Sverige. Inom ramen för den kontinuerliga översynen skrivs alla avtal om inom fyra år.
Nya jägare står redo att ta över om de gamla jaktlagen inte vill betala chockhöjningarna. Det finns 4 400 jägare som har anmält sitt intresse för att jaga på Sveaskogs jaktwebb, men som inte kommer in i ett jaktlag.

Måste ta in fler jägare i lagen
En annan variant är att de nuvarande jaktlagen måste ta in fler medlemmar som är med och betalar de höjda priserna.
– Med dagens låga priser kan jaktlagen behålla jakträttsupplåtelsen även om de inte använder hela området. De har heller inget behov av att ta in fler personer i lagen, säger Sofia Hammarskjöld, viltförvaltningsansvarig på Sveaskog Naturupplevelser AB.
I de nya avtalen finns valmöjligheter som gör det enklare för jaktlag att dela nyttjanderätten på en upplåtelse. Jaktlag kan välja mindre arealer eller enbart jakt för små- eller högvilt. Jaktlagen kan även välja en mer specificerad jakträtt enbart på älg eller tjäder.
– För att påverka sina kostnader kan de jaktlag som vill behålla jakträtten i sin helhet ta in fler jägare och besätta sina lag fullt ut. På dessa olika sätt ökar tillgängligheten, fler jägare kan jaga och kostnaden fördelas på fler jägare, resonerar ledningen för Sveaskog.