Jägarkritiken mot Sveaskogs agerande angående älgskötselområden har varit häftig, nu svarar bolaget på journalistfrågor.
Foto: Mostphotos Jägarkritiken mot Sveaskogs agerande angående älgskötselområden har varit häftig, nu svarar bolaget på journalistfrågor.

Sveaskogs älgskötselområden kritiseras

Sveaskogs planer på nya älgskötselområden i Örebrotrakten möter skarpa reaktioner från jägare och markägare. Nu svarar bolaget på en rad frågor.

Det var i våras som statliga Sveaskog gick ut med information om nya älgskötselområden i södra Örebro län.
Jägare och privata markägare var inte nådiga i sin kritik inför utsikten att 75 procent av bolagets skogsinnehav i trakten kommer att fördelas på tre älgskötselområden – under Sveaskog. Bland annat framfördes farhågor om att det lokala engagemanget för ett långsiktigt förvaltande av älgstammen skulle gå förlorat.
Nerikes Allehanda rapporterade också om hur ordföranden för älgskötselområden i länet gått samman och undertecknat en skrivelse till Sveaskog. Framförallt poängterade skribenterna att de skötselområden som blir kvar då Sveaskog lämnar kan bli för små för att länsstyrelsen ska bedöma att de är ändamålsenliga.

Besvarar journalistfrågor
Nu har David Hedlund, jakt- och klövviltsansvarig på Sveaskog i Bergslagen, via mejl besvarat Nerike Allehandas frågor i ämnet.
Han skriver att ett skäl till den föreslagna förändringen är att man vill konsolidera Sveaskogs skogsägande i Örebro län. 100 000 hektar skulle då fördelas på tre älgskötselsområden i stället för 13.
Som svar på en fråga om vad som är problemet med den nuvarande situationen skriver David Hedlund till tidningen:
”Nuvarande ordning blir mycket svårarbetad för Sveaskog som stor markägare. Idag är vårt sammanhängande markinnehav uppdelat i många skötselområden utan egentlig skoglig gräns.”

Färre betesskador
Dessutom påpekar Hedlund att nyordningen kan bidra till att målen om att minska betesskador på skog lättare kan uppnås. Han tycker inte att Sveaskog har brustit i sin information och tror inte att det lokala engagemanget blir lidande om Sveaskogs planer förverkligas.
”För att ytterligare stimulera till samverkan planerar vi att anordna temadagar, gemensamhetsjakter och liknande”, avslutar David Hedlund.