Röda irländare vid Wittskövle.
Foto: Hans Andersson
Röda irländare vid Wittskövle.

Svenska Irländsk Setterklubben jubilerade

Vid Trolle Ljungby i östra Skåne är historiens vingslag påfallande tydliga och omgivningarna lämpar sig mycket väl för firandet av någon som nått den ansenliga åldern 100 år. I slutet av september var det också här som Svenska Irländsk Setterklubben hade förlagt höjdpunkten för sitt 100-årsjubileum – fältprovet med landskamp och utställning. Fågelhundsvänner från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Irland hade samlats för fyra dagars tävlande och firande.

På helgens program stod fältprov med landskamp och utställning. Fågelhundsvänner från Sverige, Norge, Danmark, Finland och Irland hade samlats för fyra dagars tävlande och firande.Förväntningarna var höga när första dagens jaktprovsdeltagare samlades i ottan den 23 september.
Ett öppen klass-parti och ett unghundsklass-parti stod på torsdagens schema. Upprop skedde vid Trolle Ljungby med hornblås och välkomnande. Provledningen informerade om markerna och påpekade vikten av att visa respekt och ta hänsyn till markägarna.
Det visade sig att fågeltillgång och fåglarnas kondition var högklassig under hela provet.

Stördes av värmen
Öppen klass-partiet bestod av endast irländska röda settrar, något som inte hör till vanligheten.
Hundarna kämpade på väl, men det var svårt att lyckas för hundarna i det andra partiet. Värmen var hög och de skånska betfälten tog på krafterna.
När torsdagens jaktprovspartiet var avklarade var det dags för utställning vid Degeberga Stugby, där 53 hundar skulle bedömas av Terry O’Leary från Irland.

Det var flest irländska settrar som ställdes ut, men även några pointrar och engelska settrar. Speciellt roligt var det att se så många hundar i jaktklasserna.
När höstmörkret började falla kunde det slutligen konstateras att BIS blev irländsk röd setter Remkilens Bookie Tuk Tuk, ägare Thore Sandström.
Fredagen bjöd också på bra väder, om än inte lika varmt. Förutom ordinarie jaktprovsklasser var det en prestigefylld landskamp mellan de nordiska länderna.
Laget på andraplats
I landskampen ställde Danmark, Finland, Norge och Sverige upp med tre hundar per lag. Trots goda insatser fick det svenska laget – bestående av Remkilens Bookie Tuk Tuk/Thore Sandström, Red Garlic’s Gourmet/Agneta Andersson och Janås EssoEss/Ylva Lannge – se sig besegrade av danskarna.
I det danska laget fanns också landskampens individuellt bästa hund Kiwi Lines Kokus/Jan Lorensen. På delad tredjeplats kom Finland och Norge.
På kvällen var det uppdukat för grillafton i stugbyn. Nästan 100 gästar samsades om utrymmet under tälttaken som Nordskånska Kennelklubben lånat ut. Tack vare generösa sponsorer kunde även massor av fina lotterivinster delas ut.
Jaktprovet fortsatte under lördagen med åska utan regn. hunds- respektive öppen klass. Provets bästa unghund blev Janås Figga och bästa i öppen klass blev Kiwi Lines Kokus. Samtidigt visades de bästa hundarna från landskampen upp.
Jubileumsmiddag
På kvällen for alla gemensamt till Åhus Gästgiveri där jubileumsmiddagen väntade. Gästerna välkomnades med champagne av klubbens ordförande Mayvor Jonsson.
Drygt 100 gäster deltog vid middagen, däribland Ray
O’Dwyer, ordförande i Irish Red Setter Club och Terry O’Leary, ordförande i Irish Red and White Setter Club.
Dessutom fanns representanter på plats från irländsk setterklubbarna i Danmark, Finland och Norge samt representanter från Svenska Kennelklubben, Svenska Setterklubben för engelsk setter och Svenska Pointerklubben.
God mat och dryck serverades, tal hölls, gåvor överlämnades och priser delades ut. Arne Thorn, hedersledamot och före detta ordförande i Svenska irländsk setterklubben, uppvaktades då han passade på att fylla jämnt dagen till ära.
Den fjärde och sista dagen, söndagen, bjöd på ett blandparti med öppen klass och unghundar samt två segrarklasspartier.

Storslagen avslutning

Avslutningen och prisutdelningen hölls vid Trolle Ljungby slott under högtidliga former, med viltparad, brinnande facklor och hornblås. Grevinnan Trolle-Wachtmeister var prisutdelare.
Det blev en storslagen avslutning på ett storslaget prov, som var föredömligt arrangerat på fina marker och med fin fågeltillgång. Ett stort tack till alla som gjorde det möjligt.