SVA kommer att hålla ett möte med de svenska jägarorganisationerna i januari för att diskutera hur man ska hantera eventuell förekomst av afrikansk svinpest i Sverige.
Foto: Neil Burton / Shutterstock.com SVA kommer att hålla ett möte med de svenska jägarorganisationerna i januari för att diskutera hur man ska hantera eventuell förekomst av afrikansk svinpest i Sverige.

Svenskt möte om svinpesthotet

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) förbereder ett möte i januari med jägarorganisationerna. Frågan gäller hur man ska agera om den afrikanska svinpesten får fäste i Sverige. Bakgrunden är bland annat den hotande pestsituationen i Baltikum.

Bara de senaste fyra veckorna har ytterligare 222 nya fall registrerats i Estland och Lettland, rapporterar danska tidningen Markedsnyt for svinekød.
Fallen gäller vildsvin som upptäckts bära på pestsmittan. Redan tidigare har situationen varit hotfull eftersom smittan påträffats hos både vildsvin och tamsvin. Det som oroar de olika ländernas jordbruksmyndigheter är förstås att omfattande smitta kan spridas från vildsvin till tamsvinsbesättningar.

Förhöjd risk för smitta till Sverige
Smittan finns ännu inte i Sverige. Men sannolikheten för att smittan ska nå svenska tamsvin eller vildsvin bedöms sedan några månader tillbaka som förhöjd.
– Vi förbereder därför ett möte i januari med jägare från de olika organisationerna. Förhoppningsvis kommer 50-100 personer till mötet. Det blir föredrag och olika workshop, så vi vet hur vi ska kunna omedelbart agera om den afrikanska svinpesten når Sverige, säger biträdande statsepizootolog Karl Ståhl vid SVA till Jakt & Jägare.
Mötet blir den 19-20 januari på Jägareförbundets Öster Malma utanför Nyköping i Sörmland.

Omfattande jakt kan öka spridningen
I Estland har det tidigare planerats en omfattande jakt på vildsvin. Men nu tvekar estländarna eftersom en sådan jakt hade kunnat bidra till att öka smittspridningen. Nu ska det istället ske en riktad jakt mot suggor för att minska vildsvinspopulationen. Esterna ska i övrigt bli bättre på att destruera döda vildsvin som hittas i naturen, eftersom dessa är en stark smittokälla.
Det är viktigt att alla som reser till eller ifrån Baltikum och har kontakt med djur sätter sig in i vilka skyddsföreskrifter som gäller. Olika livsmedel kan också bära på svinpestsmitta.