Sverige kan nu ha omkring 60 vargrevir. Även om det inte finns valpar i alla revir pekar det ändå mot att vargstammen kan öka snabbt. I Värmland finns det snart inte plats för fler vargrevir, konstaterar vargforskaren Olof Liberg.
Foto: Denver Bryan Sverige kan nu ha omkring 60 vargrevir. Även om det inte finns valpar i alla revir pekar det ändå mot att vargstammen kan öka snabbt. I Värmland finns det snart inte plats för fler vargrevir, konstaterar vargforskaren Olof Liberg.

Sverige kan ha 60 vargrevir

Just nu kan det finnas 60 vargrevir i Sverige. Det konstaterar rovdjursforskaren Olof Liberg i en kommentar efter ett inslag i SVT:s Värmlandsnytt, som visade att Värmland börjar bli fullbesatt. Det finns snart inte plats för fler vargrevir.

Redan förra vintern fanns mer än 40 revir i landet, med koncentration från Gävleborg, sydväst över Dalarna, Värmland och ned till Halland. I Värmland är det i dag så många vargrevir att en ungvarg som söker sitt eget område har problem att finna en ledig plats, utan att bli bortmotad av redan etablerade vargar.
Men det är alltså frågan om revir – inte familjegrupper eller föryngringar.

Blandas ihop i debatten
– Det där blandar man ofta ihop i debatten. På sina håll i landet trängs flera ensamma revirmarkerande vargar och då är inte heller reviren så stora som de normalt är för en familjegrupp, säger Olof Liberg.
När Värmlandsnytt sände sitt inslag om vargsituationen filmades nämligen Libergs egen dator och åtskilliga TV-tittare reagerade på alla ringar som fanns på datorkartan över Värmland.

Begreppsförvirring
Det stämde inte alls med vad som sagts om familjegrupper och föryngringar, som man normalt diskuterar i vargsammanhang. I Värmland fanns nämligen bara fyra familjegrupper förra vintern.
Enligt förra vinterns varginventering fanns det också ytterligare mellan sju och tio revirmarkerande par samt mellan två och tre ensamma stationära vargar i Värmland. Det är dessa ringar som syns på Libergs dator i TV-programmet. Samma markeringar finns i inventeringsrapporten.
– Det borde ha framgått i inslaget vad kartan visade, konstaterar Liberg.

Ännu fler revir i dag
En intressant fråga – som många numera ställer sig – är hur många vargrevir det finns i dag. En helt ny kull av ungvargar har nämligen lämnat sina gamla revir sedan vinterns varginventering gjordes.
– Allt man säger i dag om den saken är rena spekulationer. Men det går naturligtvis att göra en grov prognos, och självklart kan man förmoda att vargreviren är fler än förra året, konstaterar Liberg.

40-tal nya revir
Till att börja med vet forskarna att fem av de sex ungvargar som forskarna kunnat följa i år faktiskt har slagit sig ned och bildat revir. Den genomsnittliga valpkullen i Sverige är omkring 3,5 valpar som når vuxen ålder. Någon av valparna stannar kvar i familjegruppen och de övriga lämnar flocken. Man kan alltså anta att 50–60 ungvargar har drivit runt i Sverige under sommaren för att hitta egna hemområden.
– Om våra radioförsedda vargar är representativa kan det alltså vara fråga om ett 40-tal nya revir. Samtidigt kan vi förvänta oss att en del av de gamla reviren försvunnit. Det är alltså fullt tänkbart att vi i dag har omkring 60 vargrevir i Sverige, säger Liberg, som åter understryker att bara vinterns inventering kan ge ett säkert svar på frågan.

Prognos inför jakten
En liknande prognos går att göra när det gäller totalantalet vargar, något som säkerligen kommer att presenteras för Naturvårdsverket under hösten, eftersom man eventuellt måste planera för vargjakt i vinter.