Vargtätheten i halva Gävleborg motsvarar 6 000 vargar i södra Sverige. Journalisten Carina Gerken Christiansen har skärskådat vargpolitiken i Sverige, som bland annat gör det för svårt att få skjuta bort problemvargar.
Foto: Privat/Shutterstock Vargtätheten i halva Gävleborg motsvarar 6 000 vargar i södra Sverige. Journalisten Carina Gerken Christiansen har skärskådat vargpolitiken i Sverige, som bland annat gör det för svårt att få skjuta bort problemvargar.

Sverige skulle ha 6 000 vargar

Skribent har räknat på vargtätheten i halva Gävleborg

Medan riksdagspartierna bråkar om Sverige ska ha 170 eller 300 vargar har journalisten Carina Gerken Christiansen räknat på att det redan finns cirka 170 vargar i halva Gävleborg. Samma vargtäthet i övriga södra Sverige motsvarar 6 000 vargar.

Centern har hamnat i en svekdebatt, där C sägs svika landsbygden genom att gå på regeringens linje om 300 vargar i Sverige. Men det är en vargmatematik, som inte stämmer med det som redan är ett faktum för dem som bor och verkar i Sveriges mest täta vargområden, konstaterar Carina Gerken Christiansen.
”För den som bor mitt i ett vargrevir och dessutom i Gävleborgs län är debatten svår att förstå. Här bor ju vargarna så tätt, i huvudsak väster om Ljusnan mellan Ljusdal och Ockelbo, att skulle övriga Sverige ha lika mycket varg som här skulle det enligt mina uträkningar finnas 6 000 vargar i landet”, skriver hon i en debattartikel i Aftonbladet.

Mer än 20 gånger fler vargar
6 000 vargar är mer än 20 gånger fler än vad regeringen har sagt, summerar Carina Gerken Christiansen. Då blir riksdagens vargdebatt om 170 eller 300 vargar minst sagt löjlig, anser hon.
Målet för Sverige är tidigare satt av riksdagen att det ska finnas minst 170-270 vargar och att vargstammen ska sprida sig jämnt i Sverige, nedanför renskötselområdet.
”Ja, inte har vargarna brytt sig om det. Vargarna har i stället bosatt sig tätt i främst Gävleborg och Värmland. Så tätt att reviren till och med överlappar varandra och det finns rapporter om matbrist”, skriver Carina Gerken Christiansen från Kilafors i Aftonbladet.

Behöver lyssna på människorna i vargområden
Hon avrundar med att politikerna borde gå ut och lyssna på dem som finns i vargområden.
”Hundra vargar hit eller dit framstår faktiskt som ganska ointressant för oss som bor med motsvarande 6 000 vargar nästgårds och som inte kan vara säker på snabb utryckning från myndigheter när ett rovdjur stryker för nära.”
Hur Carina Gerken Christiansen har räknat redovisas mer utförligt här:

Skärskådar vargpolitiken i en bok
I juni räknar hon med att hennes bok Vargen och statsmakten kommer ut.
Boken skärskådar hur bra politikerna lyckats med vargpolitiken. Hittills håller vargfrågan på att skapa en allvarlig klyfta mellan stad och land. Carina Gerken Christiansen vill undersöka vilka politiska förändringar som krävs för att det inte polariseringen ska bli ännu värre.
Det måste bland annat bli lättare att få skyddsjakt på varg.
– Små genvägar på högsta politiska nivå kan påverka folket i frontlinjen oerhört. Länsstyrelsen som fattar beslut lokalt styrs av Naturvårdsverkets riktlinjer som bygger på lagar och paragrafer. Jag tycker att de är för gamla och behöver ses över, säger hon till Hela Hälsingland.

Jämför med Kanada
Carina Gerken Christiansen jämför med Kanada, där hon bott i provinsen Alberta.
– Det finns en massa varg i Kanada, men där hörde man aldrig om något vargproblem. Det hände väl att någon djurägare blev av med något djur, men där har en markägare betydligt större befogenheter att skydda sin fastighet. Här är det till exempel väldigt komplicerat att få till beslut om skyddsjakt, vilket gör att markägarna här känner sig mycket mer maktlösa, förklarar hon för Hela Hälsingland.