Lantbrukare och jägare i Värnamotrakten bråkar om vildsvinen.
Foto: Janusz Pienkowski / Shutterstock.com Lantbrukare och jägare i Värnamotrakten bråkar om vildsvinen.

Svin ger osämja i Värnamo

Det råder en konflikt mellan lantbrukare och jägare kring småländska Värnamo. Lantbrukarna anser att jägarna matar vildsvinen men att de inte skjuter tillräckligt många och att de förstör grödorna, medan jägarna menar att de inte alls matar dem, skriver Värnamo Nyheter.

Sedan några år tillbaka har lantbrukare i Värnamotrakten drabbats av bökande vildsvin och en del pekar ut jägarna som boven i dramat, då de enligt lantbrukarna utfodrar dem och sedan inte skjuter tillräckligt många. 
En av lantbrukarna är Torbjörn Egerhag i Voxtorp. Han menar att vildsvinen är ett hot mot lantbruket och att jägarna har lekstuga.
– Grisen har bitit sig fast här. De största problemen är på betesmarkerna runt Hånger. Grisen sprider sig nu öster om E4 till Voxtorp, Bor och Gällaryd. Men det råder ju jakthysteri idag, några jägares lekstuga håller på att förstöra möjligheten att ha öppna betesmarker och driva familjelantbruk. Jag vill ha en tydligare lagstiftning där man inte tillåter utfodring av svin och att man skjuter mer så att stammen blir i balans, säger Torbjörn Egerhag till Värnamo Nyheter.

Vill ställa krav på stoppad utfodring
Även Lars-Erik Josephson, som arrenderar Vallerstads Gård, är bekymrad över vildsvinens framfart.
– Jag har satt upp elstängsel, men det hjälper ju inte. De går rakt igenom stängslet utan att reagera. Jag är trött på vildsvinen och att hålla rent från sly och ogräs, jag förstår inte hur jag ska klara det om det fortsätter så här i några år till. Då får jag fundera på om jag ska göra något annat, säger Lars-Erik Josephson till Värnamo Nyheter.
Lantbrukarna menar att de försökt att prata med jägarna i trakten så att de håller vildsvinsstammen på en acceptabel nivå.
– Vi ska börja med att lyfta frågan i LRF i kommunen, vi vill väcka befolkningen att ställa krav på jägare och markägare att sluta med utfodringen. Om inget görs blir allmänheten otroliga förlorare, om man nu vill ha ett öppet landskap, säger Torbjörn Egerhag till Värnamo Nyheter.

”Rena påhoppen”
De jägare som jagar på Vallerstad tycker inte att det är okej att bli utpekade.
– Det är otroligt att Karlander och Josephsson svartmålar oss på det här sättet, det är ju rena påhoppen de kommer med. Folk som vet att vi jagar på Vallerstads Gård tror ju nu att vi utfodrar vildsvinen, men det gör vi inte. Vi är trötta på att bli anklagade för att utfodra vildsvin med bröd och sockerbetor. För vi håller ju med om att det är fel att utfodra vildsvin, vi vill inte ha mer vildsvin än vad naturen klarar av. Det ska vara i balans med den naturliga faunan, säger en jägare till Värnamo Nyheter.
Vallerstads Gård drivs av en stiftelse, där både jägare och arrendator är med på de möten som hålls. Därför ställer sig jägarna frågande till varför Lars-Erik Josephson tycker att kommunikationen brister.
– Vid sammanträdena har vi sagt till Josephson att han ska ringa till oss om han upplever att han har problem med vildsvinen. Men det har han inte gjort. Istället är han med i Värnamo Nyheter och visar upp betesmark som vildsvinen förstört, säger en av jägarna till tidningen.

”Saknas dialog från båda håll”
Sune Toftgård och Johan Larsson sitter med i stiftelsen för Vallerstads Gård, och de tycker att läget är olyckligt.
– Lars-Erik Josephson gör ett fantastiskt jobb på gården, men han har svårt för att kommunicera med jägarna. jägarna gör ju inget som är till förfång för Josephson som arrendator. Tvärtom så har de skjutit många vildsvin nu i vår, förklarar Sune Toftgård för Värnamo Nyheter.
– Det saknas dialog från bådas håll. På Vallerstad sker ingen utfodring och vi har dessutom satt upp ett elstängsel vid åkrarna för att försöka undvika skador. Josephson sköter hälften av elstängslet och stiftelsen resten, och det är stiftelsen som satt upp det. Men vildsvinsproblematiken är mycket större än så här. Den handlar inte om några enstaka byar och gårdar i Värnamotrakten, utan den rör ju hela södra Sverige, säger Johan Larsson till Värnamo Nyheter.