Mårdhunden är invandrad österifrån och i Finland förekommer den i stor mängd.
Foto: Shutterstock Mårdhunden är invandrad österifrån och i Finland förekommer den i stor mängd.

Sydlig mårdhund siktad i Småland

En steriliserad mårdhund med sändare har fångats på bild av en viltkamera i Vetlandatrakten, allt enligt plan för att testa hur effektiva jägarna är på att dokumentera invasiva arter.

Det är Tranås Tidning som rapporterar om mårdhunden som fotograferades i norra delen av Vetlanda kommun i förra veckan.
Vanligtvis finns det inte mårdhundar så långt söderut och tidningen skriver att ett fynd av den omtalade invasiva arten mårdhund i vanliga fall resulterar i stor uppståndelse.

Steril och sändarförsedd
Men i det här fallet rör det sig enligt Mårdhundsprojketets Per-Arne Åhlén om ett sändarförsett steriliserat djur som medvetet har placerats ut. Längre norrut har steriliserade mårdhundar används för att locka partners som sedan infångats. Men i södra delarna av landet finns inga mårdhundar och de utplacerade djuren är till för att testa hur duktiga jägarna är på uppmärksamma främmande arter i naturen.

Lista på invasiva arter
Naturvårdsverket offentliggjorde för ett år sedan en lista över invasiva arter som får jagas av särskilt utsedda jägare till och med den 31 december 2021.
Förutom mårdhund finns följande arter med i sammanställningen:
tvättbjörn, bisam, sibirisk jordekorre, rödmagad trädekorre, östlig gråekorre, östlig rävekorre, näsbjörn, sumpbäver, guldfläckig mangust, röd muntjak, nilgås, amerikansk kopparand, huskråka, helig ibis och brun majna.