Foto: Mostphotos Nu finns möjligheten att få kontroll på kött som kan bära på rester av nedfallet från Tjernobyl.

Testa ditt rådjurskött för radioaktivt nedfall

Vill du veta hur mycket cesium-137 som ditt rådjurskött innehåller? Då kan du delta i Livsmedelsverkets nya projekt och fram till den 22 december skicka in prover för gratis analys.

Instruktioner för provtagning

  • Rådjuret ska vara fällt from 2023-08-16.
  • Tidigare fruset kött är ok, men det ska markeras i följesedeln.
  • Provet ska vara rent kött ämnat som livsmedel. Det ska inte innehålla stora mängder senor och fett eller vara blodsprängt.
  • Mager köttfärs är okej.
  • Vikt: minst 100 gram
  • Förpacka provet i väl förslutna dubbla plastpåsar för att undvika läckage!
  • Storlek: provet måste få plats i en cylinder med djupet 15 cm och diametern 8 cm.

Källa Livsmedelsverket

Det har gått närmare 40 år sedan det största kärnkraftshaveriet i världshistorien – Tjernobylkatastrofen. Trots att det inte längre talas så mycket om nedfallet har problemet inte upphört.

Kött och svamp

Livsmedelsverket har därför gått ut med ett projekt som syftar till att kartlägga förekomsten av cesium i rådjurskött och svamp. Personer som jagar och plockar svamp i nedfallsområdet, samma kommuner som berörs vid jakt på vildsvin, erbjuds att gratis skicka in prover fram till och med den 22 december med start i dag.

– Vi vill helt enkelt får en uppfattning om dagsläget avseende rådjur, det har provtagits tidigare men det var länge sedan. Nivåerna ska ju sjunka över tid, säger Magnus Mortensen, kemist på Livsmedelverket.

Skicka prover

Närmare instruktioner om hur du går till väga för att skicka in prover kommer att publiceras på Livsmedelsverkets webbplats i början av nästa vecka.