Inte bara i vildmarken. Björnarna i Jämtland syns allt oftare nära bebyggelse.
Foto: Mostphotos/Bo Williamsson Inte bara i vildmarken. Björnarna i Jämtland syns allt oftare nära bebyggelse.

”Tjuvjakt är ett dåligt förvaltningsverktyg”

Känslorna svallar i Jämtlands län efter att allt fler rapporter om närgångna björnar och kostsamma attacker på tamdjur. Men mörkertalet antas vara betydande då inte alla som drabbas vågar anmäla angrepp.

I Jämtlands län blir det allt vanligare att björnar dyker upp i närheten av bebyggelse, nu senast i Bräcke kommun. I april avlivades en björn i Digernäs utanför Östersund då den ansågs utgöra en fara för allmänheten.
I en ledare i Östersunds-Posten tar Marcus Åsling upp rovdjurssituationen i länet. Bland annat pekar han på möjliga brister i länsstyrelsens inventeringsmetoder och hänvisar till en tjänsteman som uppger att det mycket väl kan finnas över 1000 björnar i länet.

Föreslår sekretess
Marcus Åsling framhåller att precis som det finns ett mörkertal i förekomsten av björn – och andra rovdjur – kan det finnas ett mörkertal i förekomsten av rovdjursattacker. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, känner bönder en oro för uppmärksamhet från djurrättsaktivister.
– Nu måste Länsstyrelsen ta signalerna om allt tätare möten med rovdjur på allvar. För att underlätta rapporteringen från bland annat bönder, jägare och renskötare om rovdjursattacker borde den som rapporterar, vid begäran, omfattas av sekretess, menar Marcus Åsling.

Lokal acceptans
Avslutningsvis skickar ledarskribenten följande budskap till länsstyrelsen och Naturvårdsverket:
– Om Sverige ska ha en livskraftig björnstam måste det också accepteras på lokal nivå. Lyckas man inte med detta riskerar vi att få en ökad tjuvjakt. Och tjuvjakt är ett dåligt förvaltningsverktyg.