En ungvarg på vandring lever farligt vid mötet med revirhävdande vargar. Vargar som försvunnit och räknas som tjuvskjutna kan lika gärna ha dödats av andra vargar.
Foto: Mats Wintergren En ungvarg på vandring lever farligt vid mötet med revirhävdande vargar. Vargar som försvunnit och räknas som tjuvskjutna kan lika gärna ha dödats av andra vargar.

”Tjuvskjutna” vargar kan ha dödats av vargar

Forskare vid Grimsö forskningsstation hävdar att det nu finns 160 vargar i Sverige-Norge och att stammen växer mindre än beräknat på grund av illegal jakt. Olof Liberg påstår att ett 30-tal vargar har tjuvskjutits under år 2006. Men det är bara ett antagande, som bygger på hur många av de få sändarförsedda vargarna som försvunnit spårlöst. Förklaringen kan helt enkelt vara att flera av dessa vargar dödats av andra vargar.

Anders Bjärvall har jobbat i många år med rovdjursfrågor hos Naturvårdsverket och är sedan några år pensionär.

– Att ungvargar dödas av främst äldre vargar är något som vargforskarna i Nordamerika skrivit mycket om i sina forskningsrapporter, säger Anders Bjärvall.

– Varför skulle vargarna i den skandinaviska vargstammen bete sig annorlunda? Det skulle vara konstigt om detta inte hände även i Sverige, tycker Anders Bjärvall.

– Vargstammen i vissa områden i Sverige, där olika vargrevir gränsar mot varandra, gör denna teori möjlig, tillägger han.

Konfrontation i ett revir

Ungvargar, som söker en partner, kan vandra in i redan upptagna vargrevir. Då kan de uppstå konfrontation med revirets vargar. Risken är stor att ungvargen dödas eller skadas allvarligt.

Samma beteende innebär att även jakthundar dödas av varg. Vargen uppfattar ofta hunden som en inkräktande varg.

Det är vanligt att vargdödade hundar är svåra att hitta eftersom de är både sönderslitna, delvis uppätna och nedgrävda.

Olof Libergs beräkningar om tjuvskjutna vargar kan bli helt missvisande om vargdödade vargar, älgdödade vargar och vargar som dött av ålderdom och sjukdom räknas som tjuvskjutna när de inte kan hittas.