Godkända för eftersök på björn. Från vänster: Anders Jonsson, Jimmy Olofsson, Ola Jönsson, Mikael Haglund, Karin Flodin, Kennet Olofsson, Joakim Almqvist, Kent-Ove Lindblad, Micael Jonsson, Roger Karlsson och Alf Lönnberg. Saknas på fotot gör Hans Jönsson.
Godkända för eftersök på björn. Från vänster: Anders Jonsson, Jimmy Olofsson, Ola Jönsson, Mikael Haglund, Karin Flodin, Kennet Olofsson, Joakim Almqvist, Kent-Ove Lindblad, Micael Jonsson, Roger Karlsson och Alf Lönnberg. Saknas på fotot gör Hans Jönsson.

Tolv ekipage färdiga för eftersök på björn

Under våren och sommaren 2006 har det i Vilhelmina genomförts en studiecirkel om eftersök på björn.
Det behövdes inga annonser för att hitta deltagare till cirkeln. Unga erfarna jägare tog kontakt med vuxenskolan i Vilhelmina och ville genomgå en cirkel i ämnet.
Tolv intresserade deltog i cirkeln.

Efter avslutade studier var det dags för slutprov – teoretiskt, praktiskt och skjutprov. Alla tolv klarade de olika momenten.

Provledare i år var Jägarnas Riksförbunds egna nyutexaminerade provledare Ronny Johansson, Lars Stighall och Andreas Wahl. De genomförde proven mycket professionellt. Efter avklarat slutprov gick resan till Norge för test av hundarna.

Alla var nöjda med det test som norrmännen utför på hundarna.

– Vi i Jägarnas Riksförbund vill peka på att det inte får vara ett måste att genomgå utbildning för att få gå på eftersök efter björn. Men onekligen får man en mycket god insikt i hur hunden jobbar efter björntestet i Norge, kommenterar Assar Nilsson.

JRF ser fram emot att fler avdelningar utbildar i eftersök på björn. Stammen växer snabbt och intresset för björnjakt ökar.

Har ni frågor om kursen, kontakta Assar Nilsson i Vilhelmina, på telefon 0940-123 18, för mer information.