Tolv vargrevir påverkar Dalarna

Nu är det inte mindre än tolv olika vargrevir som påverkar tillvaron i Dalarna.
Länsstyrelserna i Falun och Gävle har gått ut med varginformation på sina hemsidor om vargläget inom de båda länen.

I Dalarna fanns i vintras fem vargrevir som helt ligger inom Dalarna: Lövsjön, Görsjön, Långsjön, Våmådalen och Siljansringen.

Det finns fem revir som delas med andra län: Voxna, Amungen, Korsån, Ulriksberg och Halgån. Ytterligare två vargrevir som marginellt berör Dalarna är Aamäck och Tenskog.

Vad länsstyrelsen med säkerhet kan berätta är att det konstaterats vargföryngringar i följande revir: Lövsjön, Ulriksberg, Siljansringen och Voxna.

Det finns även tecken som tyder på att föryngringar finns i Långsjön, Amungen, Görsjön och Korsån.

Vargtelefonen är stängd

Vargtelefonen är tills vidare nedlagd på grund av att sändaren på den radiomärkta vargen i Amungen har slutat fungera.

Under den kommande vintern kommer det att göras försök att förse alfaparet i Amungen med nya radiosändare, skriver länsstyrelsen i pressmeddelandet.

Länsstyrelsen i Gävleborg har tre revir som mer eller mindre ligger inom länet: Ockelbo, Tenskog och Skälldalen. Naggenreviret delas med Västernorrlands län. Voxna, Amungen och Korsån delas med Dalarna.

Osäkert om vargföryngringar

I de tre reviren som delas med Dalarna har föryngring konstaterats. I Naggen- och Ockelboreviren har länsstyrelsen däremot inte sett några tecken på att det skett någon föryngring.

När det gäller Tenskog och Skrälldalen är det osäkert om det fötts vargungar. Länsstyrelsens fältarbete pågår för att undersöka detta, meddelar länsstyrelsen i sitt pressmeddelande.

På hemsidan för Dalarnas länsstyrelse finns en karta där vargreviren finns markerade. Länsstyrelsen i Gävleborg har inte lagt ut en vargkarta över länet, men det kommer troligtvis att göras under vintern.