Moderaten Maria Malmer Stenergard vill ha svar från inrikesminister Anders Ygeman om de orimligt långa väntetiderna på vapenlicenser, som ger vapenhandlare ekonomiska problem.
Foto: Riksdagen Moderaten Maria Malmer Stenergard vill ha svar från inrikesminister Anders Ygeman om de orimligt långa väntetiderna på vapenlicenser, som ger vapenhandlare ekonomiska problem.

Torsbofallet blir riksdagsfråga

Torsbofallet tas upp i riksdagen. Det är moderaten Maria Malmer Stenergard som vill ha svar från inrikesminister Anders Ygeman (S) om de ekonomiska förluster som vapenbutiker gör på grund av haveriet i polisens handläggning av vapenlicenser.

Det är Anders Toresson, VD på Torsbo Handels AB, som begärt ersättning för den ekonomiska förlust bolaget gör. De handlar om de vapenförsäljningar som inte går att genomföra i väntan på att kunden ska få licensansökan handlagd av polismyndigheten i Västra Götalands län.
Den nyheten kan läsas här:
”Nyligen anmälde en vapenhandlare i Ulricehamn polisen till Justitiekanslern på grund av de långa handläggningstiderna och krävde ersättning för ränteförluster. Kunderna får nämligen inte hämta ut sina vapen förrän licensen godkänts. Om handläggningen drar ut på tiden får handlaren ligga ute länge med stora summor pengar”, konstaterar Maria Malmer Stenergard.

Ska avgöras inom en månad
M-politikern pekar på att det är fastlagt av Justitieombudsmannen att en komplett ansökan om vapenlicens ska kunna behandlas inom en månad.
”Vilka åtgärder avser statsrådet och regeringen att vidta för att säkerställa att handläggningstiderna för vapenlicens kortas och för att handläggningstiden i hela landet ska nå den nivå som gäller på de platser där handläggningen fungerar i dag?” undrar Maria Malmer Stenergard med adress till inrikesministern.