Foto: Johan Boström Solveig Larsson, JRF:s förbundsordförande.

Totalt blyförbud på gång – myndighetsförslag till EU-kommissionen

EU:s kemikaliemyndighet föreslår nu ett totalt blyförbud i all ammunition. Förslaget har tagits fram på uppdrag av EU-kommissionen och har mycket långtgående negativa effekter för jägare och skyttar.

Det har bara gått en månad sedan det utökade blyhagelförbudet vid våtmark trädde i kraft. Nu har EU-kommissionens kemikaliemyndighet, ECHA, lagt fram ett förslag för ett totalförbud mot all ammunition med bly i.

Inom tre månader

Den kommande hanteringen av frågan på EU-nivå är nu att EU-kommissionen har tre månader på sig att ta ställning till förslaget och eventuellt ändra i det. Därefter överlämnas ett slutligt förslag till EU-parlamentet och ministerrådet för politiskt klartecken.

Några av förslagen som kommissionen funderar på:

  • Centralantänd kulammunition grövre än 5,6 millimeter förbjuds med en övergångsperiod på 18 månader.
  • Bly i övrig kulammunition förbjuds med fem års övergångsperiod.
  • Bly i all hagelammunition förbjuds med fem års övergångsperiod.

Blir bedrövad

I en artikel på Jägarnas Riksförbunds, JRF:s, hemsida kommenterar JRF:s förbundsordförande, Solveig Larsson, situationen så här:

– Vi har känt till att det här är på gång, men ändå blir jag bedrövad när det nu syns svart på vitt. Vi ska verkligen vända på varje sten för att försöka göra det här så bra som möjligt för Sveriges jägare.

Hon tillägger:

– Det här visar ännu en gång hur främmande livet på den svenska landsbygden är för EU:s tjänstemän. Tyvärr riskerar nu jägare och skyttar att ännu en gång behöva klä skott för EU-byråkraternas klåfingrighet.

”En tummetott”

Också JRF:s riksviltvårdskonsulent, Jens Gustafsson, sågar förslaget och säger till Jakt & Jägare:

– Det enda positiva är att det föreslås undantag för säl- och toppfågeljakt. Men det är en tummetott.

Han fortsätter:

– Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att stoppa förslaget och ta strid i EU. Går det igenom i EU ändå kommer vi att se till att svenska politiker gör allt de kan för att mildra effekterna. Mycket kan hända, det ska upp på politikernas bord, än är det inte avgjort även om det ser dystert ut.

Vad är sämst med förslaget?

– Kort och gott att man närmar sig beslut utan att det finns några fullgoda alternativ till bly. Viss form av jakt på viss form av vilt kan fungera utan bly. Men kyla, längre avstånd och större vilt kan omöjliggöra jakt om vi inte har fullgoda alternativ till bly.

– För kaliber .22 finns inget vettigt förslag på alternativ överhuvudtaget. Det går helt enkelt inte att jaga med någon som helst etisk hederlighet. Den jakten kommer att försvinna om förslaget förverkligas.