Foto: Shutterstock Under förra årets licensjakt i Värmlands län fälldes samtliga tre björnar i trakterna kring Höljes.

Tre björnar får fällas i Värmland

Även i år får tre björnar, varav max en hona, fällas under licensjakten i Värmlands län. Det beslutade länsstyrelsen förra veckan.

Licensjaktsbeslutet

Här kan du läsa länsstyrelsen i Värmlands läns beslut om licensjakt på björn 2022.

Syftet med licensjakten är ”att bidra till en bättre samexistens mellan människa och björn i Värmlands län”, skriver länsstyrelsen i sitt beslut. Myndigheten bedömer också att tidigare licensjakter har medfört ”positiva effekter på acceptansen för björn”.

I beslutet har hänsyn tagits till målet och riktlinjerna i förvaltningsplanen för björn som har tagits fram av länets viltförvaltningsdelegation. Förvaltningsmålet är att björnpopulationen ska ha en långsam tillväxt och spridning under kontrollerade former.

Populationen har ökat

Sedan 2012 har 21 björnar, det vill säga 20 hanar och en hona, fällts under licensjakt i Värmlands län. Under de två senaste licensjakterna har tilldelningen varit tre björnar. Samma antal gäller i år. För det finns inget som tyder på att björnpopulationen har minskat i länet, utan tvärtom bedöms den ha ökat.

Förra årets björnjakt var till exempel över redan på morgonen under den andra jaktdagen. Då hade tre björnhanar fällts i trakterna kring Höljes, i de nordligaste delarna av Torsby kommun.

Fredade för jakt är björnhona som åtföljs av ungar, samt ungar som följer björnhona. Fälls en hona avlyses jakten, även om kvoten om tre björnar inte är fylld. Länsstyrelsen rekommenderar jägare att inte fälla någon årsunge.

Jakt i hela länet

Jakten får börja den 21 augusti och pågå i hela Värmlands län till dess att den avlyses, dock längst till och med den 15 oktober.

Den som har jakträtt inom område som omfattas av licensjakten får utföra jakten. Ansvarig jaktledare är ska utses vid varje jakttillfälle, och samtliga som deltar i jakten är skyldiga att följa villkoren i länsstyrelsens beslut.

Jakten får bedrivas med hjälp av åtel. Åtling får inte påbörjas förrän tidigast den 15 juli, och först efter markägarens tillstånd och medgivande från länsstyrelsen. Upptag av björnspår med hjälp av hund vid en åtel är inte tillåtet.

Högst två hundar som ställer eller förföljer en och samma björn får användas samtidigt under jakten.

Spillningsinventering samtidigt

I år är det också dags att återigen spillningsinventera björn i länen Värmland, Dalarna och Gävleborg. En beräkning av björnstammen görs för hela inventeringsområdet, dessutom görs även separata beräkningar för Dalarnas och Gävleborgs län.

Inventeringsperioden sammanfaller med licensjakten och sträcker sig från den 21 augusti till och med den 31 oktober.