De tre kommunerna förutsätter att Naturvårdsverket kommer att lyssna på deras synpunkter och ändra sitt beslut om minst en vargföryngring i Jämtlands län.
Foto: Shutterstock De tre kommunerna förutsätter att Naturvårdsverket kommer att lyssna på deras synpunkter och ändra sitt beslut om minst en vargföryngring i Jämtlands län.

Tre kommuner säger nej till varg

Nu sällar sig ytterligare två kommuner i Jämtlands län till bland andra länsstyrelsen och Sametinget, och protesterar mot Naturvårdsverkets beslut om att miniminivån för varg i länet ska vara en föryngring.

Länsstyrelsen Jämtland och Sametinget begärde redan för några veckor sedan att Naturvårdsverket skulle omprova sitt beslut om minst en vargföryngring i länet.
Och nyligen meddelade Naturvårdsverket i P4 Jämtland att det var gjort – men att det tidigare beslutet kvarstår.

Stämmer in i kritiken
Sedan dess har tre kommuner i Jämtlands län stämt in i kritiken.
Kommunstyrelsen i Åre beslutade förra veckan, efter ett initiativärende av kommunalrådet Can Savran (C), att skriva ett offentligt uttalande mot Naturvårdsverkets beslut.
I det står, enligt Tidningen Härjedalen, bland annat:
”Åre kommun menar att det dessutom är ett beslut som riskerar att spä på den infekterade debatt som redan nu finns mellan stad och land samt mellan de som vill se en större vargstam och å andra sidan rennäringens, landsbygdsbefolkningens och jägarnas intressen.”

Omöjligt att bedriva fäbodbruk
Även från Bergs kommun har det kommit en offentlig skrivelse, som Östersunds-Posten har tagit del av. Den innehåller till exempel argumentet:
”Kommunen har ett rikt fäbodbruk som är viktigt att bevara och skulle bli omöjligt att bedriva med vargflock i närområdet. Att det finns en konflikt mellan fäbodbruket och rovdjur beror på att det är svårt att förebygga rovdjursangrepp på fritt betande djur.”

Går inte att kombinera med rennäring
Härjedalens kommun ska behandla frågan på ett kommunstyrelsesammanträde den 3 juli. Men kommunalrådet Anders Häggkvist (C) har redan sagt i Tidningen Härjedalen:
– Det går inte att kombinera rennäring, fäbodbruk och varg. Vi har dessutom en bit mark i det området som kommunen tänkt arrendera ut som renbetesmark till en sameby.
De tre kommunerna förutsätter att Naturvårdsverket kommer att lyssna på deras synpunkter och ändra sitt beslut.