Foto: SVA En kostnadsfri provpåse för subventionerad trikinanalys går att beställa från SVA.

Trikinfynd i vildsvinsgalt i Blekinge

Ett nytt fynd av trikiner i vildsvin har påvisats av ett ackrediterat laboratorium den här månaden, enligt Statens veterinärmedicinska anstalt.

Fyndet, årets första, gjordes i Ronneby kommun i Blekinge.

Det var en galt med en levandevikt på 80 kilo som vid provtagning visade sig bära på 8 trikinlarver per gram kött.

Förra året påträffades trikiner i sammanlagt tre analyserade vildsvin. De levde i Hallands och Stockholms län. Och 2022 gjordes sex fynd i vildsvin från länen Blekinge, Skåne, Stockholm, Västmanland och Västra Götaland.

Ny film om trikiner

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, publicerade så sent som förra veckan en ny film, Säkert kött.

Den är knappt sju minuter lång och vänder sig till nya vildsvinsjägare. I filmen visas bland annat hur man tar prov för trikiner, så att man kan vara säker på att det är tryggt att äta köttet.

Här kan du se filmen.