Nybörjarna hade stor hjälp av de mer erfarna när det gäller hornbedömning.
Nybörjarna hade stor hjälp av de mer erfarna när det gäller hornbedömning.

Trofébedömare utbildade på Sterte

Jägarnas Riksförbund har genomfört en utbildning av trofébedömare på Sterte jägarskola. Utbildningen hålls endast vart femte år, vilket betyder att kursdeltagarna den här helgen är de enda som har möjligheten att bli förordnade trofébedömare åt Jägarnas Riksförbund under kommande femårsperiod.

Målet med utbildningen är att få de män och kvinnor som mäter troféer att bedöma dem utifrån samma värderingar.

Bedömningen av en trofé ska inte skilja mer än max en poäng, oavsett vilken trofébedömare man vänder sig till. Det kan faktiskt skilja sig en hel del från person till person hur man värderar till exempel färg, form och pärling.

Därför är det viktigt att träffas och samordna hur poängsättningen ska vara. De deltagare som var nybörjare hade stor hjälp av mer erfarna kurskamrater, som har flera års erfarenhet.

Praktiska övningar

Hela helgen ägnades åt praktiska övningar och diskussioner kring bedömningskraven under överinseende av kursledarna Göte Carlsson och Mikael Olsson. Diskussionerna blev många och livliga, men till slut enades man på punkt efter punkt.

Vid hemfärden på söndagen kändes det som att alla var fullärda trofébedömare och helt överens om vad som ger plus- respektive minuspoäng på de olika bedömningsobjekten.

Samtliga deltagare är nu förordnande trofébedömare för Jägarnas Riksförbund i fem år.

Här är trofébedömarna

Norra Sverige:

Kent Fredriksson, Luleå,

tel: 0920-320 49.  

Stig Engman, Älvsbyn,

tel: 070-687 36 78. 

Susann Schrader, Vidsel,

tel: 070-365 70 44.     

Assar Nilsson, Vilhelmina,

tel: 010-242 27 69.

Karl-Erik Nygren, Sävar,

tel: 070-630 91 75.

Anders Larsson, Skellefteå,

tel: 0910-157 74.

Camilla Mårtensson, Järpen,

tel: 070-692 73 31. 

Per-Erik Vestlund, Hede,

tel: 010-224 13 02.

Per-Åke Larsson, Björna,

tel: 0662-101 80.

Alrik Norlin, Sollefteå,

tel: 0620-159 98.

Sten Wennberg, Sundsbruk,

tel: 070-649 43 89.

Mellansverige:

Sigurd Steen, Södertälje,

tel: 08-550 185 38.

Markko Kallio, Vedevåg,

tel: 0581-262 85.    

Gunilla Allansson, Bodafors,

tel: 070-307 97 30.

Björn Granath, Oskarshamn,

tel: 070-654 00 34.

Sydsverige:

Göte Carlsson,

Svanesund, tel: 0304-493 21.

Mikael Olsson, Uddevalla,

tel: 073-977 81 26.

Bo Ohlsson, Rödeby,

tel: 0455-36 10 41.

Tom Lindblad, Rödeby,

tel: 0455-36 21 29.

Dan Gudmundsson, Svedala,

tel: 040-48 60 20.