Foto: JRF Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, är skeptisk till den nya lagstiftningen: "Det är ännu ett exempel på EU-lagstiftning som inte är anpassad för svenska förutsättningar", säger han.

Trots kritiken – ny EU-lag ska ”reparera” naturen

Den kritiserade naturrestaureringslagen har nu antagits av EU:s ministerråd och kommer att skrivas in i svensk lag. ”En kraftig inskränkning i vår rätt att bruka och förvalta skog och vilt”, kommenterar JRF:s Jens Gustafsson.

Sedan EU-parlamentet röstade igenom den kontroversiella naturrestaureringslagen i slutet av februari har starka protester hörts från lantbrukare, skogsägare, jägare och andra som ser sitt uppehälle eller sin fritid hotad.

Klubbat förslag

Nu har förslaget klubbats igenom av EU:s ministerråd. Detta föregicks av en politisk strid då bland annat den svenska regeringen höll emot och fick till nya förhandlingar som bland annat resulterade i vissa lättnader.

När Österrikes miljöminister gick emot sin egen premiärminister och röstade ja var saken emellertid klar och lagen är definitivt godkänd. Nu återstår att implementera den i respektive medlemslands nationella lagar.

Kortfattat innebär lagen att medlemsländerna ska restaurera 20 procent av EU:s land och hav med målet att den negativa utvecklingen för biologisk mångfald ska vändas till år 2030.

Skruvas upp

Därefter ska tempot gradvis skruvas upp till 2050, då 90 procent av landmassan ska ha restaurerats.

För svenskt vidkommande är betydelsen av lagen mycket omfattande eftersom naturskog, ängs- och betesmarker samt våtmarker speciellt nämns – naturtyper som täcker en stor del av Sveriges yta.

Jens Gustafsson, riksviltvårdskonsulent på Jägarnas Riksförbund, är bekymrad över de effekter som lagen kan få.

”Inte anpassad”

– Det är ännu ett exempel på EU-lagstiftning som inte är anpassad för svenska förutsättningar. Träd ska planteras och floder restaureras, men är det något som det finns gott om i Sverige är det vatten och skog, säger han och fortsätter:

– Risken är att detta blir en allt för kraftig inskränkning av hur vi får bruka naturen. Vi har redan en lång tradition av hur vi ska förvalta resurserna på ett bra och långsiktigt sätt. Jakten kommer också att påverkas, djuren finns ju i skogen.

Trots att EU har sagt sitt och Sverige måste följa det överstatliga beslutet för att undgå dryga böter, tror Jens Gustafsson att det finns ett visst utrymme kvar för att värna de svenska förhållandena.

– Nu när EU-besluten faller på plats gäller det verkligen att svenska myndigheter implementerar EU-lagen så öppet så möjligt, säger han.