Sverige ska bli helt fritt från hägnhjortar med tuberkulos. Jordbruksverket tar nu i med hårdhandskarna mot de cirka 30 hägn som inte följt kontrollprogrammets anvisningar. Provtagning och slakt ska tvingas fram.
Foto: Anders Ljung Sverige ska bli helt fritt från hägnhjortar med tuberkulos. Jordbruksverket tar nu i med hårdhandskarna mot de cirka 30 hägn som inte följt kontrollprogrammets anvisningar. Provtagning och slakt ska tvingas fram.

Tuberkulos i hjorthägn ska utrotas

Jordbruksverket har tagit fram en slutlig handlingsplan för att utrota tuberkulos i hjorthägn. Ett obligatoriskt kontrollprogram har funnits sedan 2003.
Nu tar verket i med hårdhandskarna mot ägare av de cirka 30 hjorthägn som ännu inte följt det som föreskrivits. Det ska bli utslaktning och Tb-besiktning av samtliga hjortar i de aktuella hägnen.

Målet är att Sverige helt ska kunna friförklaras från tuberkulos hos hjort i hägn.

Tuberkulos (Tb) är en allvarlig sjukdom som kan drabba alla däggdjur. Människan tillhör de som är mer mottagliga för sjukdomen, liksom hjortar.

1991 påvisades sjukdomen hos hägnad hjort i landet. Smittan hittades i 13 hjorthägn. Det senaste fallet upptäcktes 1997.

I det obligatoriska kontrollprogrammet gick sista tidsfristen för att genomföra åtgärder ut under våren 2006.

Enligt Jordbruksverket finns det fortfarande hägn där ägarna inte genomfört de obligatoriska åtgärderna. Det rör sig om ett 30-tal av Sveriges drygt 600 hjorthägn.

Utslakt och besiktning

I dessa cirka 30 hägn är det utslaktning och Tb-besiktning av samtliga hjortar som gäller. Allt för att säkerställa att de är fria från smitta. Åtgärderna anses nödvändiga för att Sverige ska kunna återfå sin status som Tb-fritt när det gäller hjort i hägn.

– Det gynnar både djur- och folkhälsa samt svensk handel, skriver verket i ett pressmeddelande.

Länsstyrelsen ska övervaka att utslaktningen sker inom den tid som Jordbruksverket beslutat och rapportera till Jordbruksverket. Om hägnägare inte genomfört utslaktning på egen hand inom angiven tid kommer Jordbruksverket att låta slakta och provta djuren på hägnägarens bekostnad.