Tilldelningen i Värmlands län är densamma som förra året, då två hanar fälldes.
Foto: Shutterstock Tilldelningen i Värmlands län är densamma som förra året, då två hanar fälldes.

Två björnar får fällas i Värmland

Länsstyrelsen har nu beslutat att två björnar får fällas i Värmlands län under höstens licensjakt. Ett område i Torsby kommun är dock fredat eftersom där finns en hona med ungar.

I sitt pressmeddelande skriver länsstyrelsen att tack vare de dna-prover som har samlats in med hjälp av jägare och allmänhet så hade man möjlighet att besluta om licensjakt på björn i Värmland i samma omfattning som tidigare.
Tidigare licensjakter på två björnar per år har inte påverkat björnstammens utbredning i länet, då det är hanar som har fällts.

Max två hundar
Enligt länsstyrelsens beslut får max två hundar som ställer eller förföljer en och samma björn användas samtidigt.
Jakten får bedrivas med hjälp av åtel, som skriftligen ska vara anmäld till länsstyrelsen på förhand.
Länsstyrelsen skriver också i sitt beslut, som går att läsa i sin helhet här, att halvautomatiska kulgevär med en magasinskapacitet som överstiger två patroner får användas.
Jakttiden på björn är från och med den 21 augusti och till dess att jakten avlyses, dock längst till och med den 15 oktober.