Foto: Shutterstock Vargangreppet ägde rum inom reviret Svalemosse i Hässleholms kommun.

Två får vargdödade i Skåne

En tacka och ett lamm har dödats av varg i Hässleholms kommun. Men någon skyddsjakt är inte aktuell.

Det är länsstyrelsens personal som – efter att i dag, tisdag, ha besiktat de dödade djuren – gör bedömningen att det är en varg som har angripit fåren.

Angreppet ägde rum inom reviret Svalemosse.

Mer än 12 månader sedan senaste angreppet

– Senaste angreppet som vi kan koppla till detta revir var för mer än 12 månader sedan. Det är därför inte aktuellt med skyddsjakt i nuläget, säger vilthandläggare David Börjesson vid länsstyrelsen i Skåne i ett pressmeddelande.

Enligt Naturvårdsverkets nya riktlinjer kan skyddsjakt inledas först efter två angrepp inom en 12-månadersperiod.