Järvarna skingrar renhjordarna och får därför skjutas.
Foto: Shutterstock Järvarna skingrar renhjordarna och får därför skjutas.

Två järvar får skjutas

Det blir skyddsjakt på två järvar som uppehåller sig vid renflockar, rapporterar SVT Jämtland.

Jijnjevaerie sameby ska samla ihop sina renar för flytt vinterbetesområdena. Järvarna ställer problem genom att de skingrar hjordarna. Renskötarna har fått vakta renarna hela nätterna under samlingar och flyttar.
Rovdjurstrycket uppges vara stort i den fjällnära terrängen och länsstyrelsen lämnar därför tillstånd att skjuta två järvar.