Foto: Shutterstock Ur ansökan: "Vi menar också att jakthundar och tamboskap inte skall utgöra föda för varg och människors sociala hälsa skall beaktas. Därför ansöker vi om skyddsjakt på den individ som rör sig inom det området som attackerna skett i."

Två vargdödade hundar – nu övervägs skyddsjakt i norra Halland

Två hundar har vargdödats i trakten och flera allvarliga incidenter rapporterats den senaste tiden. Nu har de boende i norra Halland fått nog och kräver skyddsjakt på en aggressiv varg från Sjundareviret.

Flera allvarliga incidenter och angrepp från varg har rapporterats i det aktuella området i norra Halland på gränsen till Västra Götaland under de senaste månaderna. En skyddsjaktsansökan har lämnats in av fyra personer som anhåller om att få vara strikt anonyma i rädsla för repressalier.

Allvarlig situation

Bland annat har en hund vargdödats nära en familjs bostad och i ansökan understryker man situationens allvar:

”Det är uppenbart att orädd varg som rör sig nära människor och människors bostäder där bl.a. små barn vistas ensamma utomhus utgör både en hälso- och säkerhetsrisk, vilket vi sökande utgår från att beslutande myndigheter beaktar vid äventyr av att annars dra på sig ansvar för allvarlig skada på såväl människor och som tamdjur”.

Rad av händelser

Därefter nämns en rad händelser, bland annat:

Den 11 februari går en varg fram till en person som har en hund i koppel och ställer sig någon meter från ekipaget. Efter att ha fått pinnar kastade mot sig avviker vargen till slut. ”Hade det i stället varit ett barn i 10-13 års åldern som varit ute på promenad med den franska bulldoggen, så kunde konsekvenserna blivit ödesdigra”, står det i ansökan.

Den 3 februari syns en varg nära en stövare i en trädgård i Buskabygd. Hundägaren försöker skrämma bort vargen som förföljer stövaren i 20 minuter. Ägaren får till slut tag på hunden och beskriver vargen som helt orädd.

Vargdödad drever

Den 1 februari attackerades och dödades drevern Jelly 300 meter från sin familjs hem under pågående hardrev.

Den 22 december observeras en orädd varg vid en villaträdgård i Skene kommun. Sannolikt rör det sig, enligt anmälan, om samma varg som senare dödade drevern Ajax i samband med jakt i Överlida Marks kommun i Västra Götaland.

Den 18 december, under rådjursjakt, får jägarna kännedom om att en varg synts vid Landvetter Backa. Man lyckas koppla hundarna, sannolikt har vargen hört hundarna och sökt sig till dem.

Inga kända revir

I ansökan som har undertecknats av drabbade hundägare och jägare konstateras att det inte finns några kända vargrevir i området. Samtidigt har rovdjursspårare spårat vargar med mils avstånd från varandra, individer som inte rör sig tillsammans.

Därefter skriver man att de fyra allvarligaste angreppen, varav två resulterade i dödade hundar, via dna-analyser går att koppla till en icke genetiskt viktig hanvarg från Sjundareviret i Södermanland.

Avslutningsvis går man in på att den sociala oron är stor i bygden och att jakt på älg och vildsvin försvåras avsevärt när hundarna inte kan släppas.

Ovanlig ansökan

Gert Olsson, vilthandläggare på länsstyrelsen i Halland, berättar att länsstyrelsen överväger skyddsjakt.

– Det är en ovanlig ansökan på så vis att alla kräver att vara anonyma, säger han och tillägger:

– Den kom in i förra veckan och länsstyrelsen ska fatta beslut i frågan.