Cirka 14 miljoner euro kostar de cirka 800 vargarna i Tyskland årligen för bland ersättningar till vargdrabbade djurägare. Förbundslandet Schleswig-Holstein har uppskattningsvis bara fyra vargar men har ändå betalat ut näst mest i Tyskland.
Foto: Shutterstock.com Cirka 14 miljoner euro kostar de cirka 800 vargarna i Tyskland årligen för bland ersättningar till vargdrabbade djurägare. Förbundslandet Schleswig-Holstein har uppskattningsvis bara fyra vargar men har ändå betalat ut näst mest i Tyskland.

Tyska vargar kostar 150 miljoner

De cirka 800 vargarna i Tyskland kostar över 150 miljoner kronor årligen, enligt beräkningar som gjorts av tidningen Der Spiegel. Det handlar bland annat om statliga bidrag för stängsel och ersättningar efter vargattacker mot tamdjur.

I Sverige, där det enligt Naturvårdsverket finns cirka 300 vargar, brukar även sänkta värden på fastigheter i vargmarker tas med när det görs försök att beräkna vad vargarna egentligen kostar.
Genomgången av Der Spiegel fokuserar på budgetposterna i de olika förbundsländerna för att täcka olika vargkostnader.

Minst 14 miljoner euro årligen
Sammanlagt finns 16 förbundsländer. I storstadspräglade Berlin, Hamburg och Bremen antas det inte finnas vargar. Men summan för resten av förbundsländerna blir minst 14 miljoner euro årligen, enligt Der Spiegel.
Därtill tillkommer en miljon euro som utbetalas från den centrala regeringen.

Bidrag, ersättningar och DNA-prover
Pengarna går till bidrag för stängsel, ersättningar för vargtagna tamdjur samt olika former av informationsinsamling, som att sätta ut viltkameror och få DNA-prover analyserade.
Vargarna kom in i Tyskland från öst och det är i de östliga förbundsländerna det finns flest vargar.

Räknar med cirka 800 vargar
Der Spiegel räknar med att Tyskland totalt har omkring 800 vargar.
Men eftersom vargarna rör sig över gränserna mellan förbundsländerna kan viss dubbelräkning ha förekommit. Från förbundslandet Hessen uppges att det inte finns vargar, men i Hessen har det ändå betalats ut ersättningar enligt tidningens genomgång.

Flest vargar i Brandenburg
Brandenburg har 300 vargar, Sachsen 160 vargar och Sachsen-Anhalt 92 vargar – detta är östliga förbundsländer.
I de västliga förbundsländerna ska det finnas cirka 200 vargar.
Lägsta antalet vargar har Schleswig-Holstein, som gränsar till Danmark. Här ska det finnas fyra vargar. Ändå har vargarna det senaste året kostat förbundslandet 3,1 miljoner euro – näst mest i Tyskland. Mest har Sachsen betalat ut – 3,5 miljoner euro.
Tysklands yta är på cirka 360 000 kvadratkilometer. Sveriges yta är närmare 450 000 kvadratkilometer.