Den tyska vargpopulationen är hittills koncentrerad till den nordöstra delen av landet.
Den tyska vargpopulationen är hittills koncentrerad till den nordöstra delen av landet.

Tyska vargkostnader skjuter i höjden

I Tyskland blir vargarna fler med stigande utgifter som följd. Förra året beräknades kostnaden till över 10 miljoner euro, mer än 100 miljoner svenska kronor.

Efter vargens återkomst till Tyskland för 20 år sedan har kostnaderna för ersättning till tamdjursägare stadigt ökat.
Det visar en sammanställning som Jagderleben publicerar.
Statistiken kommer från en central tysk instans: Die Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf (DBBW).

Ökning sedan 2019
År 2020 beräknas 942 tamdjur ha tagits, en ökning med sex procent sedan förgående år.
2020 lade de olika förbundsländerna ut drygt 9,5 miljoner euro på skyddsåtgärder mot varg och ersättningen för dödade tamdjur blev drygt 800 000 euro.
Totalsumman överstiger därmed 10 miljoner euro.

Vargskydd kostar
2019 kostade vargskyddet drygt 8 miljoner euro med en ersättning för dödade tamdjur på 418 000 euro.
2018 kostade vargskyddet ”bara” 2,4 miljoner euro och ersättningsnivån låg på 232 000 euro.

Ny beräkning snart
I Tyskland beräknades det att ha funnits 77 vargflockar, 42 par och tre ensamlevande vargar 2017/18.
2019/20 beräknades antalet vargar ha ökat och det ska ha funnits 128 flockar, 39 par och två ensamlevande djur.
Sammanställningen av antalet vargar för 2020/21 kommer senare i år.