Antalet vargar – och vargangrepp – har ökat kraftigt i Tyskland under de senaste åren.
Foto: Shutterstock Antalet vargar – och vargangrepp – har ökat kraftigt i Tyskland under de senaste åren.

Tyska vargskador ökar starkt

Den totala kostnaden för ersättningar till djurägare efter vargangrepp, sedan vargens återkomst till Tyskland för 20 år sedan, beräknas vid det senaste halvårsskiftet ha uppgått till 1,7 miljoner euro, vilket motsvarar drygt 17,5 miljoner svenska kronor.

Det är en stark ökning med 600 000 euro, eller närmare 6,2 miljoner svenska kronor, sedan halvårsskiftet 2019, enligt en sammanställning som t-online.de har gjort.
Webbportalen har kontaktat de 16 förbundsländernas miljöministerier för att få de senaste siffrorna.

1 220 vargar
t-online.de har också frågat myndigheterna hur många vargar det finns i respektive förbundsland.
Officiellt beräknas det nu finnas 1 220 vargar i Tyskland.
Förra året var antalet 893 vargar. Och året dessförinnan 702 vargar.
Flest vargar finns det i förbundslandet Brandenburg som gränsar till Polen.