Tyskterriern Sita hade tur när hon blev angripen av en örn. Nu blev det ”bara” sårskador och två knäckta revben på hunden.
Foto: Ove Nyström Tyskterriern Sita hade tur när hon blev angripen av en örn. Nu blev det ”bara” sårskador och två knäckta revben på hunden.

Tyskterrier skadad av örn

En irländsk setter räddade troligtvis tyskterriern Sita från att dödas av en örn på påskafton vid Tandsberg fäbod norr om Orsa. Länsstyrelsens besiktningsman i Dalarna Hans-Olov ”Hanse” Hansson är helt säker på att en örn varit framme och skadat hunden.

Nils Björklund från Kumbelnäs var vid sin fäbodstuga för att hugga ved på påskafton. Han släppte lös både tyskterriern Sita och den irländska settern Kimbo på gårdstunet. När han var inne i fäbodstugan för att göra eld kom settern in i stugan och visade att något var fel utanför stugan. När Nils Björklund kom ut såg han tyskterriern stå hängande på vägen, cirka 70 meter från stugan. Hunden hade djupa skador på båda sidor av bröstkorgen av klor. Det blev veterinärbesök som visade på sårskador på båda sidor av bröstkorgen. Två revben var knäckta uppifrån men röntgenbilderna visade att det inte fanns några skador på lungorna.

Modig setter

Björklund är helt övertygad att det var settern som räddade tyskterriern när örnen attackerade. Settern har vid andra tillfällen visat på skärpa och mod.

– Jag får tacka settern för att Sita lever idag. Jag har haft många örnar inom skotthåll under mitt jägarliv. Örnen har varit en mäktig syn med sin enorma vingbredd. Nu är frågan hur jag ser på örnen i framtiden. Men att en örn tar en hund är en helt naturligt företeelse för örnen, säger Nils Björklund.

Besiktningsman Hansson tog kontakt med besiktningsmän i västra Götaland som har större erfarenhet av hur örnskador på hundar ser ut.

– Vid konsultationen framkom att inget annat djur eller fågel än örn kunnat ställa till denna typ av skador på tyskterriern, kommenterar Hans-Olov Hansson.

Än så länge är det sällsynt att kungsörn skadar eller dödar hundar i Dalarna.