Fälld hybridvarg i Finland. Både i Sverige och Finland misstänks flera personer för avel och import med varghybrider. Hur stort inslag av hundgener vilda vargar i Sverige egentligen ska få ha kan inte Naturvårdsverket svara på och det hänvisas till en kommande undersökning.
Foto: Privat Fälld hybridvarg i Finland. Både i Sverige och Finland misstänks flera personer för avel och import med varghybrider. Hur stort inslag av hundgener vilda vargar i Sverige egentligen ska få ha kan inte Naturvårdsverket svara på och det hänvisas till en kommande undersökning.

Uppfödning av varghybrider utreds

Vargstammen ska undersökas i jakt på hundgener

Noa, polisens nationella operativa avdelning, utreder artskyddsbrott sedan länsstyrelsen i Dalarna polisanmält flera personer för uppfödning av varghybrider. Här dras gränsen att vargparningen ska vara minst fem generationer bort. Men hur stort inslag av hundgener det ska tillåtas hos vilda vargar är oklart, enligt Naturvårdsverket som hänvisar till en kommande DNA-kartläggning som ska visa graden av hundgener i vargpopulationen.

Till Nya Wermlands Tidningen (NWT) bekräftar Benny Beutelrock på Noa att de fått in en anmälan om artskyddsbrott.
– Det kommer att lottas på åklagare och sedan får vi se om vi går vidare, säger han till NWT.
Gränsen för att hanteringen av varghybrider ska vara laglig är att hundarna har vargparningen minst fem generationer bort.
Det ska handla om avel och import med varghybrider i Dalarna och Värmland och flera personer är misstänkta.
Upptäckts det att en vild varg parat sig med en hund blir det skyddsjakt, vilket det finns exempel på i bland annat Södermanland då det föddes en kull varghybrider 2017.

Sex hybridvalpar sköts i Södermanland
Vargtiken som parat sig med en tamhund gick sedan med en varghanne, men både vargparet och de sex hybridvalparna sköts.
Frågan hur stort inslag av hund vilda vargar egentligen ska få ha ger inget klart svar hos Naturvårdsverket. Handläggaren Jens Andersson på Naturvårdsverket kan inte ange en exakt gräns.
– Jag känner inte till att det finns ett sådant värde uppsatt. I det motsatta förhållandet med hundar som innehåller varggener är det betydligt enklare att sätta upp ett sådant då man har en full kontroll på själva avelslinjen, förklarar han.
– Ser man till dagens Skandinaviska vargpopulation, där vi i princip har ett komplett släktträd, finns enligt vad jag fått förklarat för mig inga tecken på att hund skulle ha bidragit till genpolen under modern tid, tillägger han.

Vargstammen ska skärskådas på hundgener
I övrigt pekar Jens Andersson på att Miljödirektoratet i Norge har fått uppdraget att undersöka den Skandinaviska vargpopulationens ursprung. Den  här gången ska hela genuppsättningen skärskådas.
– Detta kommer att göras genom helgenomskevensering av såväl vargar i Norge och Sverige samt olika delar av den finsk-ryska populationen av Köpenhamns universitet och Norges Tekniska Universitet i Trondheim. Denna studie kommer att kunna ge oss än bättre kunskap om bland annat graden av hundgener i vargpopulationen, kommenterar Jens Andersson på Naturvårdsverket.
Att uppfödda varghybrider, eller hundar, börjar para sig med vilda vargar är något Naturvårdsverket vill stoppa.

”Hundgener kan få stort genomslag”
– Vargstammen i Sverige är jämförelsevis liten med runt 300 individer som är tämligen inavlade. Får vi in hundgener i vargstammen kan det få stort genomslag i den svenska vargpopulationen på sikt, kommenterar Marcus Öhman, chef för viltförvaltningsenheten på Naturvårdsverket.
Vargen är ett vilt djur som ska fortleva utan direkt mänsklig inblandning vad gäller deras genetiska uppsättning, fastslår han.
– Vi vill dock gärna se en ökad genetisk variation genom att flera vilda vargar vandrar in österifrån. Till detta kan tilläggas att genom att hunden har avlats för vissa beteenden så kan dessa beteenden gå över i hybrider, vilket kan resultera i onaturliga beteenden. Det är möjligt att varghybrider skulle kunna vara mer oskygga. Dessutom kan det finnas fysiologiska skillnader mellan hund och varg som förs in i vargstammen som kan vara negativt, kommenterar Marcus Öhman

Vilda varghybrider i Europa
Att det finns vilda varghybrider i österled är ingen nyhet. Det har även rapporterats om att vargar nere i Europa i vissa fall kan en fjärdedels hund i sig. Samtidigt gäller för Jordbruksverkets del att varghundar måste ha varginslaget fem generationer bort för att inte ses som olagliga varghybrider.
Jakt & Jägare har inte fått ett klart svar på frågan hur invandrade vargar i Sverige undersöks i jakt på hundgener och hur många generationer bakåt inslaget av hundgener skärskådas. Den invandrade så kallade Junselektiken, som flyttades fyra gånger söderut från renskötselområdet för att para sig, kollades bara två generationer bort.
Även i Finland finns ett rättsfall i år med uppfödning av varghybrider, där det misstänkts att de skulle släppas ut i naturen. Jakt & Jägare skrev om det här: