Urvalsjakten på varg förblir stoppad

Högsta förvaltningsdomstolen ger inte Naturvårdsverket prövningstillstånd i frågan om den stoppade vargjakten.

– Kammarrättens inhitition står därmed fast, säger Katerina Petkovska, justitiesekreterare vid Högsta förvaltningsdomstolen.

Bevarandesidan har överklagat urvalsjakten på 16 vargar. Kravet är dels att Förvaltningsrätten prövar om jakten är lagligt enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Dels ville bevarandesidan ha jakten stoppad omedelbart i väntan på dom.

Förvaltningsdomstolen meddelade inte omedelbart stopp. Då överklagade bevarandesidan till Kammarrätten, som stoppade jakten i fredags.

Sakfrågan avgörs i Förvaltningsdomstolen
Därefter svarade Naturvårdsverket med att överklaga till Högsta förvaltningdomstolen och därifrån kom sent på tisdagseftermiddagen beskedet. Saken får inte prövningstillstånd.

– Därmed står Kammarrättens beslut fast. Men själva sakfrågan, om jakten är laglig eller inte, ska avgöras i den första instansen, Förvaltningsdomstolen, säger Katerina Petkovska.